Wielowiekowe lasy

Komisja Europejska przyjęła strategię dot. lasów w Europie, której głównym punktem jest ochrona wielowiekowych lasów. W tej dziedzinie Bułgaria jest liderem w całej Europie!

W Bułgarii jest chronionych ponad 70 000 hektarów wielowiekowych lasów. Dla porównania - w Austrii jest to 7000 hektarów.

Najstarszy las w Bułgarii ma około 200 - 250 lat, a buczyny na Bałkanach przetrwały 300 lat. Bułgaria ma zachowany unikalny wielowiekowy las, takiego cudu w Europie nie ma, jest to niesamowity potencjał ekologiczny i turystyczny.

Szef Agencji Leśnej Dunczew wyjaśnił również, że ponad 180 tys. ha lasów znajduje się w fazie starości, nie osiągnęło 150 lat, a pozostałe certyfikowane lasy to ok. 200 tys. ha, co stanowi ok. 5% wszystkich lasów w naszym kraju, a w Europie – zachowane wielowiekowe lasy to ok. 1%.

Pamiętajmy jednak, że Komisja Europejska wymaga, aby stanowiły one 10% powierzchni kraju. Stąd niezbędne jest opracowanie strategii ochrony dodatkowych powierzchni lasów, tworzenia parków przyrody, rezerwatów.

Na ochronę lasów są specjalne fundusze z Unii Europejskiej. Niestety w Bułgarii prawie nic z europejskich pieniędzy nie pozostaje na lasy. Fundusze przeznaczone są na zalesienia na terenach niegórskich, na zabezpieczenia przeciwpożarowe i na rekompensaty za obietnice nie wycinania.


Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz