Czy w Bułgarii jest drogo

Hotele, alkohol i papierosy w Bułgarii są najtańsze w UE.

Według danych Eurostatu w 2020 roku poziomy cen produktów konsumpcyjnych i usług w poszczególnych krajach Unii Europejskiej znacznie się różniły.

Najdrożej było w Danii, gdzie średni wskaźnik cen wynosił 141% średniej unijnej. Irlandia i Luksemburg sklasyfikowały się na drugim i trzecim miejscu z 136%, dalej Szwecja - 130%, Finlandia - 126%.

Najtańsze towary i usługi można było nabyć w Rumunii – za 55% średniej UE, Bułgarii – za 56% i w Polsce – za 58%.

Z danych wynika, że różnica cen artykułów konsumpcyjnych i usług między krajami najdroższymi i najtańszymi jest prawie trzykrotna.

Największe różnice obserwuje się w cenach usług hotelarskich i restauracyjnych, a także alkoholi i wyrobów tytoniowych.

Najmniej za hotele i restauracje trzeba było zapłacić w Bułgarii - 46% średniej ceny UE, następnie w Rumunii - 53% i na Węgrzech 56%. Najdrożej było w Danii - 154% średniej, w Szwecji - 138% i Finlandii - 131%.

W przypadku alkoholi i wyrobów tytoniowych najniższe ceny były w Bułgarii - 61% średniej, na drugim miejscu były Węgry - 69% i na trzecim Polska - 70%. Pierwsze trzy miejsca zajęły Finlandia - 158%, Szwecja - 136% i Francja - 133%. W tym segmencie, jak zauważa Eurostat, różnice w poziomach cen wynikają głównie z polityki podatkowej i akcyzowej w poszczególnych krajach.

W przypadku żywności i napojów bezalkoholowych najniższe ceny w 2020 roku odnotowano w Rumunii - 66% średniej UE i w Polsce - 68%, a najwyższe w Danii - 129%, Luksemburgu - 126% i Austrii - 125%.

Odzież i obuwie to grupa produktów o najmniejszych różnicach cenowych między państwami członkowskimi. Najniższe ceny były na Węgrzech - 73% średniej, a najwyższe w Danii - 130%.

W elektronice użytkowej, jak pokazują statystyki, różnice były również stosunkowo niewielkie - od 87% średniej w Polsce do 112% w Holandii i na Malcie.

Jakie nasuwają się wnioski:
  • Warto wybrać Bułgarię na swój wakacyjny kierunek, bo bułgarskie ceny nie spustoszą polskich kieszeni. Jest u nas tanio, przy porównywalnej jakości.W
  • Warto wybrać Bułgarię jako miejsce na zakup mieszkania wakacyjnego lub domu, zarówno nad morzem, jak i w głębi kraju. W tym roku ponownie w Bułgarii są korzystnie niskie ceny nieruchomości wakacyjnych, szczególnie w rejonie Słonecznego Brzegu!
PS. W Przybliżamy Bułgarię publikowaliśmy już kilka takich korzystnych ofert. Zainteresowanych zapraszamy na priv. 


Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz