Fundusze Europejskie - ile dała nam Unia

Ile środków dała nam Unia

Według danych Instytutu Gospodarki Rynkowej (IMI) Bułgaria otrzymała i wykorzystała już ponad 22 mld lewa funduszy europejskich za okres od 2007 do 15 czerwca 2022 roku (1 lew = ok. 2,43 zł).
 
Tyle wynosi suma wszystkich pieniędzy wypłaconych na projekty finansowane z funduszy strukturalnych i spójności UE od początku 2007 roku, w tym pomoc dla przedsiębiorstw w czasie kryzysu COVID.

Gdzie trafiły środki?

Najwięcej środków z funduszy europejskich trafiło do stolicy – ponad 5,1 mld lewa. Kolejne miejsca zajmują regiony Płowdiw (ponad 1,2 mld lewa), Błagoewgrad (1,1 mld lewa) i Burgas (943 mln lewa).
 
Najmniej środków trafiło do okręgów Pernik, Tyrgowiszte i Kiustendił (po ok. 160 mln lewa).
Najwięcej środków pochłonęły projekty związane z infrastrukturą – metro, drogi i autostrady, systemy wodno-kanalizacyjne itp., które ze swej natury wymagają większych nakładów finansowych.

W przeliczeniu na osobę

Biorąc pod uwagę liczbę ludności w Bułgarii, z funduszy europejskich pozyskano około 3229 lewa w przeliczeniu na osobę. Najwięcej w Sofii - 3972 lwa na 1 mieszkańca, następnie w Gabrowo - 3836 lewa, w Błagoewgrad - 3814 lewa i Wracy - 3169 lewa.

Projekty gminne

Analizy pokazują, że małe gminy, które przyciągają znaczne kwoty funduszy europejskich, realizują projekty o znaczeniu wykraczającym poza konkretną gminę - obiegi wodne i oczyszczalnie ścieków, zakłady recyklingu itp., które służą potrzebom kilku sąsiednich gmin.

Co by nie mówić, widać zmiany na plus!

My Bułgarzy szczerze zazdrościmy Polsce, że znacznie lepiej i skuteczniej radzi sobie z wykorzystaniem funduszu UE. Bułgarskie organy państwowe i przedsiębiorcy mogą się wiele nauczyć od swoich polskich kolegów!
 
Obserwując te procesy w obu krajach, zauważamy, że wspólne dwustronne projekty związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem funduszy europejskich, jak i projekty skierowane do krajów trzecich, mogą przynieść korzyści zarówno przedsiębiorcom w Polsce, jak i Bułgarii.

Masz pomysł, sugestię, opinię w tej sprawie?

Pragnąc szczerze przyczynić się do rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych, możesz liczyć na naszą pomoc i publikację na naszych łamach.Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz