Jak głosowali Bułgarzy

W niedzielę 2 kwietnia 2023 roku po raz piąty w ciągu dwóch lat odbyły się w Bułgarii wybory parlamentarne. Tym samym ustanowiono w tym zakresie rekord krajowy, który jest bliski rekordu świata.
 
Do udziału w wyborach zarejestrowano 15 partii i 7 koalicji. Do parlamentu wejdą te partie i koalicje, które zdobędą co najmniej 4% głosów wyborców.
 

Wstępne wyniki wyborów

  • Koalicja GERB i SDS, koalicja Związku Sił Demokratycznych (SDS) z GERB - partią rządząca do wiosny 2021, od tego czasu w opozycji 26,7%
  • Koalicja Kontynuujemy Zmianę i Demokratyczna Bułgaria, składająca się z dwóch partii, które stały na czele ostatniego rządu regularnego, w którym uczestniczyły niezależnie 24,7%
  • Partia Odrodzenie zrzeszająca środowiska prorosyjskie i antyeuropejskie w Bułgarii, dotychczasowa partia opozycyjna 14,6%
  • Partia Ruch na Rzecz Praw i Wolności (DPS) zrzeszająca głównie bułgarskich obywateli tureckiego pochodzenia, dotychczasowa partia opozycyjna 12,7%
  • Koalicja BSP dla Bułgarii, o lewicowych poglądach, uczestniczyła w koalicji ostatniego rządu regularnego 9,0%
  • Partia Jest Taki Naród, która była w koalicji w ostatnim rządzie regularnym 4,3%

Do parlamentu nie dostały się

Poniżej 4% progu wyborczego do parlamentu są następujące partie i koalicje:
  • Partia Bułgarski Wzrost, nowa partia utworzona przez zwolenników prezydenta Rumena Radewa, dotychczasowa partia opozycyjna 3,0%
  • Koalicja Lewica, nowa koalicja utworzona przed tymi wyborami przez byłych działaczy BSP (Bułgarskiej Partii Socjalistycznej) 2,4%

Głosowanie i frekwencja wyborcza

Wybory odbyły się w systemie mieszanym, z wykorzystaniem zarówno maszyn do głosowania, jak i papierowych kart do głosowania. Zgłaszanie wyników głosowania odbywało się za pomocą monitoringu wideo w każdym lokalu wyborczym w Bułgarii.
Frekwencja wyborcza wynosiła 38,9%.
Oczekuje się, że ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone do czwartku, po uwzględnieniu wyników głosowania za granicą.
 
Oczekuje się, że partie i koalicje, które weszły do parlamentu, zdołają wreszcie sformować rządzącą większość i stworzyć regularny rząd. A tym samym przezwyciężyć kryzys polityczny, w jakim Bułgaria znajduje się od lata 2020 roku.Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz