Od 10 marca odpadają kolejne ograniczenia związane z Covid

Od 10 marca odpada część ograniczeń związanych z Covid..

Brak ograniczeń w dostępie do obiektów użyteczności publicznej.

Biorąc pod uwagę korzystną tendencję w rozwoju sytuacji epidemicznej związaną z Covid w Bułgarii oraz zgodnie z przyjętym 3-etapowym planem przywracania normalnego funkcjonowania obiektów użytku publicznego od 10 marca nie będzie wymagane przedstawienie „zielonego certyfikatu”.
 
Jest to drugi krok w planie deeskalacji działań przeciwepidemicznych ze względu na pozytywny trend zmniejszania zachorowalności w kraju.
 
Wymóg posiadania „zielonego certyfikatu” będzie obowiązkowy nadal jedynie dla pracowników obiektów użytku publicznego.

Zniesienie limitów dla dzieci

Zniesiony zostaje również limit liczby dzieci w grupie przy prowadzeniu zajęć grupowych w ośrodkach językowych, ośrodkach edukacyjnych, ośrodkach wsparcia rozwoju osobistego oraz innych ośrodkach szkoleniowych i szkołach.
 

Kiedy kolejne kroki powrotu do normalności?

Jeżeli korzystny trend związany z COVID się utrzyma, o czym jesteśmy przekonani, po 20 marca zniesiony zostanie obowiązek posiadania „zielonego certyfikatu” także dla osób pracujących w obiektach o znaczeniu publicznym.

Zasady wjazdu do Bułgarii

Wymogi dla osób przybywających do Bułgarii ze strefy „zielonej”, „pomarańczowej” i „czerwonej” pozostają bez zmian.
 
Wjazd na terytorium Bułgarii jest możliwy po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego szczepienia, przebytą chorobę lub negatywny wynik testu.Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz