Upadł bułgarski rząd

Wczoraj 21 czerwca o 19.30 upadł bułgarski rząd z premierem Kiriłem Petkowem na czele, po głosowaniu nad wotum nieufności przez drugą co do wielkości partię parlamentarną GERB (Obywatele dla Europejskiej Przyszłości Bułgarii).

Wotum nieufności

Do głosowania doszło w związku z niepowodzeniem rządu w polityce finansowej i gospodarczej. 123 deputowanych głosowało przeciwko rządowi, a 116 poparło go.

Rozpad koalicji

Głosowanie nad wotum nieufności poprzedził 2 tygodnie temu rozpad koalicji rządzącej i wyjście z koalicji partii Jest Taki Naród.

Co dalej

Zgodnie z Konstytucją Republiki Bułgarii czeka nas „parlamentarna ruletka”, w której prezydent zleci kolejno trzem partiom reprezentowanym w parlamencie utworzenie nowego rządu.
 
Najpierw największej partii Kontynujemy Zmianę (Prodylzawame Promjanata), która do tej pory była liderem koalicji rządzącej. Jeśli nie zdoła ona utworzyć rządu, zadanie zostanie powierzone drugiej co do wielkości partii GERB. Jeśli i jej się nie powiedzie, prezydent wybierze trzecią partię parlamentarną według własnego wyboru.

Przedterminowe wybory?

Jeśli trzecia partia również zawiedzie, prezydent rozwiąże parlament, powoła rząd tymczasowy i ogłosi przedterminowe wybory parlamentarne jesienią.

Demonstracje

Po głosowaniu w parlamencie, w centrum Sofii odbyły się masowe demonstracje zarówno zwolenników, jak i przeciwników rządu Kiriła Petkowa.Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz