Urlopy rodzicielskie i miejsce Bułgarii w klasyfikacji

Jak pokazały ostatnie badania Platformy Lensa, Bułgaria znajduje się wśród krajów z najlepiej płatnym urlopem rodzicielskim.

Rumunia na I miejscu

Najlepiej płatny urlop macierzyński oferuje Rumunia.U naszego północnego sąsiada rodzice mogą liczyć łącznie na 97,1 tygodnia urlopu rodzicielskiego. Matkom według Lensa oferuje się nieco ponad dwa lata urlopu płatnego w wysokości 85% wynagrodzenia, podczas gdy ojcom 5,3 tygodnia urlopu płatnego w wysokości nieco ponad 87,8% wynagrodzenia.

Zasady klasyfikacji

W rankingu kraje są uszeregowane według kryterium ekwiwalentnego pełnopłatnego urlopu czyli nie ile tygodni urlopu rodzicielskiego przysługuje, a za ile pełnopłatnych tygodni jest zapłacone. Bierze się pod uwagę okres płatnego macierzyństwa (lub ojcostwa), skorygowany o procent wypłaconego za niego wynagrodzenia.

II miejsce

Na drugim miejscu jest Estonia z 84 tygodniami urlopu rodzicielskiego i jest jedynym krajem w pierwszej piątce rankingu, który oferuje 100% płatnego urlopu zarówno dla matek, jak i ojców.

Bułgaria w rankingu

Na trzecim miejscu znajduje się Bułgaria, oferująca po przeliczeniu łącznie 69,4 pełnopłatnych tygodni urlopu rodzicielskiego.

Ostatnie miejsca

Najgorsze warunki urlopu rodzicielskiego w rankingu oferują Irlandia, Szwajcaria i Australia. Kraje te oferują nieco ponad 8 pełnopłatnych tygodni i są to jedyne trzy kraje, które oferują mniej niż 10 tygodni.

Ogólne wnioski

Spośród 43 krajów uwzględnionych w rankingu tylko 8 oferuje płatny urlop ze 100% wynagrodzeniem macierzyńskim, a 6 oferuje pełne wynagrodzenie zarówno dla matek, jak i ojców.
 
We wszystkich krajach istnieje ogólna tendencja, że matki otrzymują znacznie więcej płatnego urlopu rodzicielskiego niż ojcowie.
 
Kraje Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oferują średnio 60,2 tygodnia płatnego urlopu matkom i 8,7 ojcom, a kraje UE odpowiednio 70,6 tygodni matkom i 7,1 ojcom.

Najlepsze zawody

Badanie ujawniają również jakie zawody najbardziej sprzyjają sprawowaniu opieki nad dziećmi. Najlepiej mają rodzice, którzy są asystentami medycznymi, logopedami i twórcami stron internetowych. Ich średnia roczna pensja przekracza 60 000 USD, a zobowiązania pozwalają im na dużą elastyczność, jeśli chodzi o godziny pracy i urlopy.
 
Według badania Lensa pogodzeniu obowiązków rodzicielskich z pracą służy również praca kierowcy samochodów dostawczych. Mogą wybierać w jakich godzinach pracują, a zarobki też są dobre.
 
Niestety nie znaleźliśmy jak w klasyfikacji wygląda Polska, ale liczymy, że ktoś z Was, to przeanalizuje i podzieli się z nami informacją.Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz