W Schengen - w transporcie morskim i lotniczym

Dwanaście lat. Tyle czasu zajęło Bułgarii i Rumunii wejście do strefy Schengen, choć jak dotąd tylko drogą powietrzną i wodną.
 
Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 30 grudnia 2023 r. ogłoszono przyjęcie Bułgarii i Rumunii do Schengen drogą powietrzną i wodną począwszy od 31 marca 2024 r. Decyzja została już opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i tym samym weszła w życie.

Od 31.03.2024 roku

Od 31 marca 2024 r. zostaną zniesione kontrole paszportowe na granicach powietrznych i morskich zarówno między Bułgarią i Rumunią, jak i między nimi, a pozostałymi krajami członkowskimi Schengen.
 
Pod naciskiem Austrii odłożono jednak na czas nieokreślony zniesienie kontroli na granicach lądowych.

Austriackie warunki

Austria postawiła 5 warunków przyjęcia obu krajów do strefy Schengen drogą lądową. Głównym celem tych warunków jest ograniczenie napływu migrantów do Europy Zachodniej. To właśnie był jeden z powodów, dla których Austria do tej pory blokowała członkostwo Bułgarii i Rumunii. Warunki są następujące:
 
 1. Europejska agencja graniczna Frontex powinna mieć „co najmniej trzykrotnie” większą obecność na granicy bułgarsko-tureckiej i wzmocnić swoją obecność na granicy bułgarsko-serbskiej, a Komisja Europejska powinna zapewnić Bułgarii znaczne wsparcie finansowe na pojazdy terenowe, drony oraz systemy elektronicznego monitoringu.
   
 2. Wzmocnienie kontroli granicznej pomiędzy Bułgarią i Rumunią.
   
 3. Bułgaria i Rumunia na bieżąco będą wdrażać przepisy rozporządzenia dublińskiego dotyczące natychmiastowej readmisji migrantów/osób ubiegających się o azyl do UE, za co oba kraje odpowiadają na mocy tego rozporządzenia.
   
 4. Na austriackich lotniskach dozwolone są niezapowiedziane kontrole osób przybywających z Bułgarii i Rumunii.
   
 5. Austria nalega także na ogólną dyskusję pomiędzy państwami członkowskimi Schengen na temat funkcjonowania strefy Schengen, a także bliżej nieokreślonych „środków kompensacyjnych” na granicach Bułgarii i Rumunii.

Podsumowanie

Tak naprawdę warunki austriackie w większym stopniu muszą spełnić pozostałe kraje UE niż Bułgaria i Rumunia. Wymagają one bowiem pełnej solidarności wszystkich państw członkowskich Unii w rozwiązywaniu problemu migracyjnego.
 
Jeśli chodzi o gotowość Bułgarii i Rumunii do przyjęcia do Schengen, oba kraje już kilka lat temu spełniły wszystkie wymogi techniczne przyjęcia. Ostatni raz potwierdziły to przeprowadzone tam w grudniu 2023 r. kolejne szczegółowe kontrole dot. prac nad powstrzymywaniem migrantów i niedopuszczaniem ich do Europy Zachodniej.
 
Według oficjalnych austriackich danych jedynie kilka procent tamtejszych migrantów przybyło przez Bułgarię. Reszta przybyła przez Grecję, Włochy, Francję i Hiszpanię. Oznacza to, że bułgarska straż graniczna radzi sobie z falą migrantów nie gorzej niż straż graniczna krajów należących do Schengen.
 
Po przyjęciu Bułgarii i Rumunii do Schengen, jedynymi państwami członkowskimi UE, które na razie pozostają poza strefą Schengen, są Cypr i Irlandia.Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz