Trakowie - kim byli, fakty. legendy i skarby

Trakowie – tajemnicze plemię żyjące na bułgarskich ziemiach.

Czy Bułgarzy to Trakowie?

Trakowie to zdecydowanie jeden z narodów, który budzi największe zainteresowanie nie tylko w Bułgarii, ale także w skali światowej. Kim byli, jakie były ich zwyczaje i rytuały? Czy rzeczywiście Bułgarzy wywodzą się od Traków? To tylko niewielka część pytań, jakie sobie zadajemy, słysząc słowo „Trakowie”.

Co tak naprawdę o nich wiemy?

 • Trakowie” to zbiorcze określenie jednej z największych społeczności plemiennych w historii Europy. Samo słowo jest tłumaczone jako śmiały, odważny.
 • Uważa się, że plemion trackich było ponad 80. Wśród nich byli Odrysowie, Besi, Getowie (Dakowie), Tryballowie i inni.
 • Pierwsza wzmianka o Trakach pojawiła się w Iliadzie Homera, gdzie tracki król Rhesos jest opisany jako potężny i silny władca.
 • W wojnie trojańskiej, opisanej przez Homera, brali udział traccy królowie Akamantus i Peiroi, władający wybrzeżami mórz Białego i Marmara.
 • Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli Traków jest Orfeusz, uważany za niezrównanego muzyka i poetę. To on ponoć wynalazł heksametr – miarę rytmiczną wiersza, za pomocą której Homer napisał swoje słynne eposy Iliadę i Odyseję.
 • Jednym z największych plemion trackich byli Tryballowie. Ich królestwo znajdowało się pomiędzy Starą Płaniną a Dunajem i obejmowało część dzisiejszej Serbii i Bułgarii. Ich plemiona stawiały zaciekły opór zarówno przeciwko Persom, jak i Macedończykom.
 • Razem z Trakami często zgrupowani są Getowie i Dakowie, choć byli odrębnymi plemionami trackimi zamieszkującymi regiony na północ od Dunaju.
 • Na ziemiach Tracji urodził się Spartakus, legendarny przywódca niewolników przeciwko Rzymowi w I wieku p.n.e., uważany za największego starożytnego przywódcę.
 • Istnieje grecki mit, według którego w Tracji urodził się bóg wojny Ares.
 • W Bułgarii znajdują się setki, a nawet tysiące trackich kopców, z których duża część nie została jeszcze odkryta. Ponad 50 z nich ma wysokość ponad 15 metrów.
 • W grobowcu na kopcu Ostruszy, niedaleko Shipki, odkryto wyjątkową komorę grobową, wyrzeźbioną z jednego bloku kamienia o wadze ponad 60 ton.
 • W pobliżu wsi Starosel w Bułgarii odkryto największą świątynię grobową ukrytą pod kopcem na ziemiach starożytnej Tracji. Kopiec Cetinje, pod którym znajduje się ten cud architektury, ma 21 metrów wysokości.
 • Jednym z najbardziej imponujących trackich grobowców odkrytych na ziemiach bułgarskich jest grobowiec w Swesztari (Sveshtari), znajdujący się na terenie rezerwatu historyczno-archeologicznego Sborjanowo (Sboryanovo) w Dobrudży. Grobowiec w Swesztari wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W środku znajdują się unikalne dekoracje kariatydowe – postacie kobiece służące jako podpory architektoniczne.
 • Wiele imponujących trackich kurhanów i grobowców, znajduje się w Dolinie Królów Trackich w Bułgarii, w tym słynny grobowiec w Kazanłyku z niezwykłymi malowidłami.
 • Trakowie byli biegli w obróbce metali, zwłaszcza w wyrobie złotej i srebrnej biżuterii. W trackich grobowcach odkryto wiele skomplikowanych grobowych skarbów i artefaktów.
 • Na ziemiach bułgarskich odkryto jedne z najważniejszych zabytków trackich - brązową głowę króla Seutesa III, odkrytą podczas wykopalisk na kopcu Goliama Kosmatka w pobliżu miasta Shipka czy też Maskę Teresa I - masywną złotą maskę króla Odrysów.
 • Na terenie Bułgarii odkryto również jeden z najważniejszych odnalezionych w ogóle skarbów trackich – skarb we wsi Rogozen koło Wracy. Całkowita jego waga wynosi ponad 20 kg i obejmuje 165 naczyń. Ten największy tracki skarb odkryto w 1985 roku.
 • Język tracki jest słabo poznany, ponieważ zachowało się bardzo niewiele pisemnych wzmianek. Większość tego, co wiadomo, pochodzi z inskrypcji, które są trudne do zinterpretowania.
 • Dobrze zachowany amfiteatr w starożytnym mieście Kabile, niedaleko Jambol (Yambol) świadczy o dużym zainteresowaniu Traków rozrywką i widowiskami publicznymi.
 • Trakowie czcili boga o imieniu Zalmoksis, który był bogiem wojny i władcą pozagrobowego królestwa, w którym polegli wojownicy żyją wiecznie. Kult Zalmoksisa miał tajne obrzędy, a Herodot dostarczył pewnych informacji na temat wierzeń Traków.
 • Trakowie czcili też boga wina Dionizosa. W większości trackich sanktuariów znajdujących się na bułgarskich ziemiach znajduje się jego ołtarz.
 • Społeczeństwo trackie było znane ze swojej kultury wojennej, Trakowie byli biegli w walce, a wojny plemienne były powszechne. Wojownicy traccy byli często zatrudniani jako najemnicy przez sąsiednie cywilizacje.
 • Trakowie posiadali szybkie i zwinne rydwany, które stanowiły istotną część ich taktyki wojskowej.
 • Armia trackich władców składała się z piechoty i kawalerii.
 • Cesarstwo Rzymskie podbiło Trację po trwających prawie dwa i pół wieku wojnach. Na miejscu królestw trackich powstały rzymskie prowincje Mezja, Tracja i Dacja.
Ile tajemnic na temat Traków kryje jeszcze bułgarska ziemia?Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz