Bojan Mag - bogomolizm, historia i sensacje

Dziś chcemy Wam opowiedzieć o Bojan Magu lub Bojan Magiku – legendarnym Bułgarze, który żył u schyłku Pierwszego Carstwa Bułgarskiego - prawdziwej postaci z bułgarskiej historii, o której krążą nierealne legendy.

Historycy o Bojanie Magu

Historycy bułgarscy, przyznają, że nie wiedzą o nim zbyt wiele. Wiadomo na pewno, że jest synem cara Symeona I Wielkiego, a jego chrześcijańskie imię to Beniamin.
 
Otrzymał najwyższe  wykształcenie, możliwe w czasach, w których żył. Zakłada się, że ostatnie lata spędził w jaskini w północno-wschodniej lub południowo-zachodniej Bułgarii, ale mógł zostać zabity w Konstantynopolu.

Średniowieczni pisarze o Bojanie Magu

Przez średniowiecznych pisarzy Bojan był opisywany jako człowiek, który może zmienić się w wilka i posiada cudowne moce. Dlatego już za życia nazywano go Magiem.
 
Był poetą, śpiewakiem, pedagogiem, uzdrowicielem, magiem oraz najbardziej mistyczną i popularną postacią w Europie i Azji Zachodniej w X-XIV wieku.

Kim był Bojan Mag?

W wieku 19 lat opanował praktycznie całą wiedzę Szkół Magnaurskich w Konstantynopolu, aleksandryjskich i bagdadzkich.
 
Studiował wiedzę tajemną w Syrii, która w tamtym czasie była centrum ezoteryzmu. Znał tajemną mądrość Indii, Egiptu, Syrii oraz mistycyzm protobułgarski i tracki.

Źródła o Psiogłowym

O nim Liutprand z Cremony - biskup Cremony, ambasador cesarza niemieckiego Ottona I powiedział w 949 r. w Konstantynopolu:
 
„On (Symeon) miał dwóch synów; jeden nazywał się Bojan, a drugi, który nadal żyje i rządzi Bułgarami, Piotr. Bojan jednak do tego stopnia nauczył się magii, że w jednej chwili z człowieka stawał się wilkiem i jakąkolwiek inną bestią, której chciałeś”.
 
Podobne rzeczy podawały źródła bizantyjskie i polskie.
 
Innym autentycznym średniowiecznym dziełem przedstawiającym zmitologizowany wizerunek tego bułgarskiego księcia są źródła rosyjskie „Słowo o Marszu Igora”, gdzie jest opisany dokładnie tak samo, jak w zapiskach Liutpranda.

W podaniach ludowych

O księciu Bojanie Magu, zwanym też Psiogłowym, gdyż potrafił zmieniać się w wilka i psa opowiadają ludowe legendy.
 
Nawet dzisiaj w niektórych cerkwiach w Bułgarii przechowywane są ikony przedstawiające świętych z psimi głowami.
 
W północno-wschodniej Bułgarii w czasie Wielkiego Postu wykonywany jest hałaśliwy taniec Boenec, który jest związany z Bojanem Magiem.

Powstanie bogomolizmu

Po śmierci Symeona I Wielkiego, carem został jego drugi syn Piotr, a Bojan Mag był jednym z twórców bogomolizmu.
 
Do powołania tego nowego ruchu religijnego, odłamu chrześcijaństwa doszło na tajnym spotkaniu 13 kwietnia 928 r. w podziemiach klasztoru Św. Paraskewy koło Presławia.
 
Oprócz Bojana Maga uczestniczyło w nim jeszcze jedenastu innych apostołów, w tym biskup Bogomil, jego syn pop Jeremiasz, bułgarski patriarcha Stefan Wenecjanin i dwóch mistyków z Syrii.
 
Powstały w Bułgarii bogomilizm rozprzestrzenił się po całej średniowiecznej Europie, a zasady bogomilskie stały się podstawą renesansu – nauka, religia, sztuka i filozofia w jednym.

Zasady bogomolizmu

Bogomilizm głosił czystość wczesnego chrześcijaństwa i przypominał zapomniane Chrystusowe zasady miłości i braterstwa wśród ludzi.
 
Bogomili, których nazwa wywodzi się od mili Bogu, ubierali się w białe lniane szaty, hodowali pszczoły i jedli głównie owoce, miód, pszenicę i orzechy.
 
Uważali życie wszystkich żywych istot za święte i w żadnych okolicznościach nie podnosili na nie ręki.
 
Nauczali, że Bóg jest Duchem i Prawdą, a nie kościołem, religią, rytuałami i kapłanami.
 
Bogomilcy uczyli ludzi, jak żyć czystym i świętym życiem. Otwierali szkoły dla dzieci i dorosłych. Odkrywali tajemnice żywej przyrody i kosmosu, magię muzyki i sztuki.

Bogomolizm, a Kościół

Oficjalny kościół ogłosił bogomilizm herezją i przy pomocy państwa rozpoczął z nim krwawą walkę.
 
Za panowania w Bułgarii brata Bojana Maga – Piotra, zginęło 17 wybitnych bogomilców. Bogomiłowie byli wyganiani, prześladowani, znieważani i paleni na stosie.

Bogomolizm w Europie

Aby się ratować, wielu z nich rozproszyło się po całej Europie. Ich wyznawcami są kwakrzy w Anglii, albigensi i katarzy we Francji, Bułgarzy we Włoszech, różokrzyżowcy w Niemczech , bracia czescy w Czechach.

Bojan Mag po upadku bogomolizmu

W związku z klęską Bogomiłów Bojan Mag opuścił Bułgarię, zamieszkał w Kijowie, u księżnej kijowskiej Olgi (swojej siostry i córki cara Symeona I. Wielkiego).
 
Przywiózł tam wiele książek ze szkoły presławskiej i innych bułgarskich ośrodków literackich i zaczął rozpowszechniać bułgarski język i pismo na rozległym rosyjskim obszarze.

Bojan Mag dzisiaj

Ze względu na swoje radykalne i wrogie poglądy wobec Kościoła, Bogomilcy stali się przedmiotem prześladowań nie tylko Kościoła, lecz także państwa, stąd Bojan Mag jest przemilczany w historii Bułgarii. Opowiada się o nim tylko w legendach.
 
Wiosną 2021 roku na placu portowym w Burgas stanął pomnik Bojana Maga postawiony przez administrację portu.
 
Zgodnie z przekazami historycznymi Bojan Mag był przedstawiony na nim z dwiema twarzami – ludzką i wilczą/psią, a na cokole umieszczono znaki masońskie.
 
Jeszcze przed jego oficjalnym odsłonięciem, na portalach społecznościowych nazywano go „dziwakiem z psią głową”, „dwugłowym świrem”, „szatańskim potworem”… a oficjalne media pisały „o wspaniałej rzeźbie, która budzi podziw”.

Kościół jednak rozpoczął zaciekłą walkę z takim sposobem przedstawienia Bojana Maga i wkrótce potem autor pomnika, rzeźbiarz Georgi Andonow, sam go zdemontował, wyjaśniając: „społeczeństwo ewidentnie nie jest gotowe”.
 
Jak widać Bojan Mag ciągle jeszcze budzi emocje.Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz