Petyr Dimkow – legenda, która trwa

Petyr Dimkow - wielki patriota, uzdrowiciel ludowy i niezwykły Bułgar, wybitny oficer, człowiek o błyskotliwej karierze wojskowej i wybitnych zasługach „dla dobra narodu”.

Kim był?

Urodził się w 1886 roku w patriotycznej rodzinie. Jego ojciec i dziadek byli znanymi bojownikami o niepodległość bułgarskiego kościoła. Ukończył elitarną Pawłowską Szkołę Wojskową w Petersburgu, gdzie zapoznał się z zyskującą wówczas na popularności w Europie irydologią - medycyną alternatywną, zajmującą się kompleksową oceną stanu zdrowia na podstawie wyglądu tęczówki i medycyną tybetańską.
 
Jako oficer Petyr Dimkow walczył dzielnie w trzech wojnach o zjednoczenie narodowe Bułgarii (1912 – 1919) i był ośmiokrotnie ranny. Prawdopodobnie okropności, które widział i przeżył na polu bitwy, odegrały znaczącą rolę w ukształtowaniu jego światopoglądu, który opierał się na umiłowaniu pokoju i braterstwa między ludźmi.
 
Był naśladowcą Petyra Dynowa znanego również jako Beinsá Dunó i Nauczyciel - bułgarskiego filozofa, założyciela religijno-filozoficznego nurtu zwanego Powszechnym Białym Bractwem, określającego siebie jako ezoteryczne chrześcijaństwo i okultyzm i w dziwny sposób udawało mu się połączyć ogromną życzliwość i żelazną wolę działania, gdy była taka potrzeba.

Zasługi

To jemu zawdzięczamy ocalenie rodzinnego domu Apostoła Wolności Wasyla Lewskiego w Karłowie i jego renowację. Był wówczas dowódcą 21 pułków piechoty w tym mieście. To on również był głównym inicjatorem odbudowy Wału Asparuchowa na brzegu Zatoki Warneńskiej i Wieży Asparuchowa, jak nazywano wówczas widoczne części Łaźni Rzymskich w Warnie.
 
To za jego sprawą został wzniesiony w Warnie Łuk Ósmego Pułku Morskiego, którego był dowódcą w latach 1934-35 i wybudowano wspaniałe symboliczne mauzoleum króla polsko-węgierskiego Władysława Warneńczyka w Warnie, którego uroczyste otwarcie miało miejsce 4 sierpnia 1935 roku.

Jako cywil Petyr Dimkow poświęcił się całkowicie swojemu wielkiemu powołaniu – medycynie naturalnej i medycynie ludowej. Pierwsze wydanie jego trzytomowej „Bułgarskiej medycyny ludowej” było wówczas jedną z najbardziej poszukiwanych książek w Bułgarii. Do dziś w internecie można znaleźć szereg jego porad, przepisów i zasad.
 
Był drugim Bułgarem, obok słynnej bułgarskiej proroczki baby Wangi, który zyskał wśród ludzi niemal mitologiczny status osoby, u której szuka się leczenia i zbawienia. Zmarł w wieku 95 lat. Poświęcił całe swoje życie innym i stał się prawdziwą legendą. Legendą, która żyje.
 
Nasz zespół redakcyjny, zespół Przybliżamy Bułgarię jest w gronie tych, którzy cenią wielkie dzieło i zasługi Petyra Dimkowa. Jesteśmy inicjatorami letniego spotkania przed mauzoleum Władysława Warneńczyka, które powstało dzięki jego staraniom. W tutejszym muzeum przez lata była wystawa poświęcona działalności i zasługom Petyra Dimkowa. Niestety od kilku lat jest nieczynna, a szkoda.
 
Ale chętnie o nim opowiemy więcej na spotkaniu 4 sierpnia, które odbędzie się już po raz trzeci. Dołącz do niego i TY!Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz