Czy wiesz, gdzie w Bułgarii znajduje się Źródło Szczęścia?

Około 40 km od Sofii w pobliżu malowniczej wsi Bosnek, w południowo-zachodniej części Witoszy znajduje się cudowne źródło, znane jako Żywa Woda.

Nazwę Źródło Szczęścia nadał mu turecki pisarz i podróżnik Evliya Çelebi. Woda wypływa z ust kamiennej głowy krokodyla i według ludowych wierzeń ma uzdrawiającą moc.

Co ciekawe, woda nie wypływa cały czas, a tryska w różnych odstępach czasu. Może zatrzymać się na kilka minut lub na wiele godzin.Przerwy te nie podlegają żadnej logice ani naukowemu wyjaśnieniu. Nie da się przewidzieć, kiedy i jak długo ze źródła będzie płynąć woda.

Właśnie to tajemnicze zachowanie wody dało początek wielu przesądom o Źródle Szczęścia. Jedno z nich mówi, że woda przestaje płynąć ze źródła lub ledwo kapie, gdy przed źródłem stanie zły człowiek, a płynie z pełną mocą, gdy wody chce nabrać człowiek sprawiedliwy i dobry.

Według legendy na szczycie nad źródłem znajdowało się jezioro, w którym mieszkał byk wodny, który atakował bydło. Mieszkańcy wioski próbując ratować zwierzęta przywiązywali do ich rogów noże i ostre przedmioty. Pewnego razu w takiej potyczce byk wodny został śmiertelnie ranny i aby się ratować, zanurkował do jeziora. Woda w jeziorze zrobiła się czerwona, a jezioro wyschło. Zgodnie z wierzeniem, gdy byk obraca się we wnętrzach ziemi, wstrzymuje lub puszcza dopływ wody do źródła.

Źródło cieszy się ogromną popularnością. Każdego dnia ludzie przychodzą do Źródła Szczęścia, aby nabrać leczniczej wody, gdyż wierzą, że woda ze źródła ma wyjątkową moc uzdrawiania. Jednak tylko wybrani czerpią z jego życiodajnych mocy.

Takie sporadyczne, pulsujące źródła są niezwykle rzadkie. To prawdziwy fenomen przyrody! W Europie jest jeszcze tylko jedno takie źródło - we francuskich Alpach.

Jeżeli masz samochód terenowy lub lubisz długie spacery, bo dojście zajmie około półtorej godziny, to sprawdź czy będziesz mógł zaczerpnąć wody z tego magicznego, życiodajnego źródła. Sprawdź swoje szczęście.

Wieś Bosnek leży ok 15 km od miasta Pernik, a do źródła prowadzi droga gruntowa.
 


Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz