Madżarowo - ptasi raj

Madżarowo (Madjarovo) to miasto w południowej Bułgarii, w pobliżu rzeki Arda, ok. 55 km od Chaskowo. To czarodziejskie miejsce, które przenosi człowieka do innego świata.

Fascynujący meander na rzece Arda

Tutaj Arda tworzy jeden z najpiękniejszych meandrów z rozległymi piaszczystymi plażami. Rzeka skręca o prawie 180⁰, widok jest fascynujący i nic dziwnego, że stał się w ostatnich latach prawdziwym emblematem miasta. To jednak nie jedyny piękny widok.

W kraterze wulkanu

Miasto leży w centrum malowniczej doliny uformowanej w kraterze wulkanu. Otaczają go dziwne wysokie, czerwonawe skały, w których gniazdują rzadkie ptaki.
 
W wyniku aktywności wulkanicznej, wulkan wybuchł ponad 35 milionów lat temu, wnętrze ziemi skrywa ponad 16 rodzajów cennych minerałów, kamieni szlachetnych i złota.

Drugie najmniejsze miasto

Stąd w latach socjalizmu, miasto było ośrodkiem górniczym, zamieszkiwanym przez 6-7 tysięcy osób. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W dniu 15 grudnia 2021 r. Madżarowo liczyło zaledwie 661 mieszkańców, co czyni je najmniejszym miastem w naszym kraju po mieście Melnik.
 
 Do 1912 roku wieś nosiła nazwę Jatadżik (Yatadzhik), następnie przyjęła nazwę Dupnica, a w 1959 roku w dowód wdzięczności dla trackiego "wojewody" Dimitara Madżarowa została przemianowana na Madżarowo. O tej historii opowiemy jednak innym razem.

Ptasi raj

Obszar między Madżarowo i Borislawcy, który obejmuje część wąskiej doliny rzeki Arda, otoczonej zboczami górskimi i masywami skalnymi to jeden z najpopularniejszych kierunków turystyki ornitologicznej w Bułgarii.
 
Unikalny mikroklimat i urozmaicone ukształtowanie terenu decydują o tutejszym bogactwie ptasiego świata.
 
Zarejestrowano tutaj 174 gatunki ptaków, z czego 40 figuruje w Czerwonej Księdze Bułgarii (lista zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w kraju), 78 gatunków ptaków ma duże znaczenie z punktu widzenia ochrony przyrody w Europie, a 6 gatunków jest zagrożonych na całym świecie.
 
Gniazduje tutaj m.in. pustułeczka (Falco naumanni). W formacjach skalnych wzdłuż brzegów rzeki Arda znajduje się jedna z dwóch kolonii sępa płowego w Bułgarii (Gyps fulvus).
 
Madżarowo jest jednym z najważniejszych miejsc w UE dla bociana czarnego (Ciconia nigra), sępa płowego (Gyps fulvus) i kani czarnej (Milvus migrans).
 
Obszar ten ma szczególne znaczenie jako reprezentatywny obszar biomu śródziemnomorskiego.
 
W 1997 roku międzynarodowa organizacja BirdLife International ogłosiła rejon Madżarowa ważnym obszarem ornitologicznym.

W pobliżu Madżarowo, w rejonie Kowan Kaja znajduje się jedyny w Bułgarii rezerwat sępów.

"Rodopy Wschodnie"

W 1998 roku w Madżarowie otwarto Centrum Ochrony Przyrody „Rodopy Wschodnie” w celu zachowania bogactwa naturalnego rejonu. To właśnie to bogactwo sprawia, że Madżarowo cieszy się tak dużą popularnością poza granicami kraju.

Centrum zostało założone przez Bułgarskie Towarzystwo Ochrony Ptaków przy finansowym wsparciu rządu szwajcarskiego w ramach Bułgarsko - Szwajcarskiego Programu Bioróżnorodności. Prowadzi programy edukacyjne i udziela informacji o różnych trasach i atrakcjach w okolicy.

Inne atrakcje

Oprócz zasobów naturalnych, okolica bogata jest również pod względem dziedzictwa kulturowego i historycznego i kryje wiele tajemnic z czasów Traków.
 
Niedaleko (ok. 1 km) pobliskiej wsi Dolni Glawanak znajduje się tracki kromlech, miejsce kultu Traków, zespół pionowych bloków kamiennych ułożonych w okrąg o średnicy około 10 m, umieszczonych bezpośrednio na skale.
 
Uważa się, że ten kamienny krąg, jest miejscem, gdzie Trakowie odprawiali swoje rytuały. Zachowało się 9 pionowych kamieni, a kolejne trzy leżą wewnątrz okręgu. To megalityczne sanktuarium datuje się na wczesną epokę żelaza (VIII - VI w.p.n.e).
 
W pobliżu wsi Mezek znajduje się z kolei największy i najlepiej zachowany w Bułgarii mykeński grobowiec z kopułą.
 
W pobliżu znajduje się również sanktuarium skalne „Głuche Kamienie” czy też Siwridikme ¬ tracka forteca i sanktuarium z pierwszego tysiąclecia p.n.e, gdzie można zobaczyć pozostałości murów twierdzy, stopnie i doły do rytuałów religijnych, a wspaniałym tłem i uzupełnieniem jest roztaczająca się stąd we wszystkich kierunkach cudowna panorama.
 
Miejscowość słynie również z produkcji pysznych kiełbas i wędlin, białego sera solankowego oraz świeżego i kwaśnego mleka.
 
Madżarowo daje możliwość połączenia biwakowania nad rzeką Arda z odkrywaniem naturalnych i kulturowych skarbów regionu.Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz