Kakrinski Zajazd - jaką kryje historię

Kakrinski Zajazd (Kakrinsko hancze) to miejsce niezwykłe, nie z uwagi na wygląd, a z uwagi na swoją historię. Jest to jedno z najbardziej znanych miejsc związanych z rewolucyjną działalnością na rzecz wyzwolenia Bułgarii. Niestety, jego sława nie jest dobra, gdyż jest to ostatni przystanek w życiu Apostoła Wolności Wasyla Lewskiego.

Wasyl Lewski

Ten wybitny ideolog bułgarskiego ruchu na rzecz wyzwolenia spod panowania osmańskiego, postać ciesząca się w Bułgarii największym szacunkiem i sympatią, największy bohater w historii Bułgarii został tu schwytany przez siły tureckie 27 grudnia 1872 r, a następnie powieszony w Sofii 19 lutego 1873 r.

Ostatni przystanek Lewskiego

Budynek znany jako Kakrinski Zajazd był to zwykły, stary dom znajdujący się w centrum wsi Kakrina, około 16 km od miasta Łowecz, który Bułgarski Centralny Komitet Rewolucyjny przekształcił w miejsce, gdzie można było organizować spotkania lokalnego komitetu rewolucyjnego i udzielić schronienia wędrownym bojownikom o wolność. Na jego właściciela wybrano Christo Conewa – Łatineca. (Hristo Tsonev – Latinets).

Jesienią 1872 roku organizacja napotkała jednak trudności i Lewski pojechał tam, ryzykując życiem. Do Łowecza przybył 25 grudnia, a 26 grudnia pojechał do wsi Kakrina, gdzie miał spędzić noc i następnego dnia udać się do Tyrnowa. Niestety został zdradzony i rankiem 27 grudnia został pojmany przez władze tureckie, które wtargnęły do karczmy.
 
W desperackiej próbie ucieczki Apostoł próbował przeskoczyć przez żywopłot przed zajazdem, ale zaplątał się i został złapany pod starym wiązem. Stamtąd przewieziono go do Tyrnowa, a następnie do Sofii, gdzie 19 lutego 1873 r. został osądzony i powieszony.

Zdrada

Za jego zdrajcę uważa się popa Krystju (Krystju Totew Ikonomow). Czy rzeczywiście to on dopuścił się zdrady? Po wyzwoleniu, ksiądz uznawany za najsłynniejszego zdrajcę w Bułgarii, chciał oczyścić swoje imię. Poprosił o sąd. Pragnął, aby ten zbadał sprawę i jeżeli uznałby go winnym dopuszczenia się tego nikczemnego czynu, skazał go na rozstrzelanie. Nigdy jednak nie dostał tej szansy, gdyż zmarł późnym latem 1883 roku.

Pierwsze muzeum Lewskiego

Po tragicznym wydarzeniu zajazd został opuszczony. Z biegiem lat budynek popadał w ruinę, a pożar na początku XX wieku zniszczył go do fundamentów. W 1901 r. w miejscu pojmania Lewskiego umieszczono tablicę pamiątkową.
 
Dopiero w 1924 roku z inicjatywy doktora Nikołaja Siarowa z Kakriny powołano komitet, którego celem była odbudowa tej wartości historycznej. Odnowę zajazdu do pierwotnego kształtu rozpoczęto w 1926 r. Przywrócenie mu dawnego wyglądu zakończono 10 maja 1931 roku. Wtedy też otwarto tu muzeum o wartości etnograficznej i historycznej.
 
Ekspozycja przedstawia zwiedzającym autentyczną scenerię, jaka była tego pamiętnego dnia. Wchodząc do chaty trafiamy do małej gospody, w której organizowane były komitety, a w pomieszczeniu, w którym nocował Apostoł, widzimy łóżko, na którym spał, a także stół, przy którym spożywał obiad ze swoimi towarzyszami.
 
Na podwórku przywrócono też fatalny żywopłot. Pod stuletnim wiązem, świadkiem schwytania Lewskiego, znajduje się pamiątkowa tablica umieszczona w tym miejscu już w 1901 roku, a obok niej pomnik ku czci Apostoła Wolności.
 
Zajazd Kakrina znajduje się na liście 100 krajowych obiektów turystycznych. Był pierwszym w kraju muzeum poświęconym dziełu Apostoła.

Droga Lewskiego

W 1968 roku wytyczono trasę Wasyla Lewskiego z Łowecza do Kakriny. Co roku 19 lutego odbywa się tędy marsz „Drogą Lewskiego” ku pamięci nieśmiertelnego bohatera - Wasyla Lewskiego.Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz