Obradowski Monastyr – Sofijska Mała Święta Góra

Klasztor św. Miny czyli świętego Menasa - tu dzieją się cuda!

Obradowski Monastyr - to jeden z najstarszych i najsłynniejszych klasztorów w Sofii, oddalony zaledwie ok. 7 km od stolicy, w dawnej wsi Obradowcy (Obradovtsi), dziś dzielnicy Benkowski w Sofii, znany również jako klasztor Św. Miny Męczennika.

Według legendy klasztor powstał jeszcze w czasach rzymskich, a w XI wieku istniał tu duży zespół klasztorny z 40 kaplicami, w tym św. Apostołów Piotra i Pawła, św. Mikołaja, św. Kosma i Damiana, z wieloma budynkami klasztornymi i szkołą teologiczną, podobnie jak na Świętej Górze Athos.

W średniowieczu był częścią Sofijskiej Małej Świętej Góry - pierścienia klasztorów wokół bułgarskiej stolicy.

Wyprawy krzyżowe i najazdy osmańskie stopniowo zatarły całkowicie ślad po klasztorze, ale pamięć o klasztorze nazwanym na cześć świętego wojownika Miny przetrwała w legendach przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

W 1927 roku mieszkańcy wsi Obradowci (Obradovtsi) odnaleźli pozostałości starych murów, a potem koło ołtarza małą kamienne obmurowanie świętego źródełka z wodą o leczniczej mocy.

Podczas wykopalisk znaleziono fragmenty krzyża i kadzielnicę, które są przechowywane w zorganizowanym w cerkwi Muzeum Historii.

Wieści o odnalezieniu jedynego w Bułgarii klasztoru św. Miny szybko się rozeszły i zaczęli przybywać tu pielgrzymi z całego kraju Wierni zaczęli zbierać fundusze na odbudowę klasztoru. W 1942 r. położono fundamenty obecnej cerkwi, która została ukończona i konsekrowana 3 lata później.

Ikony na ołtarzu namalował prof. Georgi Bogdanow, sam ołtarz wykonali dwaj mistrzowie z Sofii - Mirczo Radułow i Kosta Dinoew, a wszystkie przedmioty wewnątrz - naczynia, żyrandole, ikony, dywany pochodzą z darów. 

W kolejnych latach wybudowano kilka kaplic, a w ołtarzu poświęconym św. Kozmie i Damianowi, wbudowano święte źródełko. Mówi się, że należy napić się ze źródełka, przemyć wodą oczy i zabrać trochę świętej wody do domu, aby spryskać nią ściany dla zdrowia i pomyślności.

Pragnieniem pielgrzymów i wiernych jest odtworzenie istniejącego w XI wieku zespołu klasztornego z 40 kaplicami.

Swoją wielką popularność klasztor zawdzięcza cudownej ikonie św. Miny, która znajduje się w kruchcie świątyni. Pielgrzymi wierzą, że ma potężną moc uzdrawiania i jeśli ktoś mocno wierzy, może pozbyć się poważnych chorób i kłopotów. Jest wiele przypadków uzdrowienia. W klasztorze znajduje się księga opisująca cuda, które się tu wydarzyły.

Jest tutaj jeszcze jedna cudowna ikona - św. Fanuriusza, który pomaga znaleźć prawdziwą miłość i tego jedynego, jedyną. Święto klasztoru przypada na 11 listopada, kiedy Kościół prawosławny czci pamięć Świętego Wielkiego Męczennika Miny, patrona sierot, bezdomnych i obrońcy rodziny.

Wówczas na dziedzińcu i wokół klasztoru są prawdziwe tłumy, a do cudownej ikony ustawiają się kilometrowe kolejki wiernych, którzy chcą pomodlić się i prosić o zdrowie i błogosławieństwo.


Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz