Bułgarski lew ma 142 lata

Bułgarska waluta czyli bułgarski lew skończył 142 lata.

Wprowadzenie lewa

Lew został przyjęty jako bułgarska waluta wkrótce po wyzwoleniu Księstwa Bułgarii. 4 czerwca 1880 roku została ogłoszona i weszła w życie Ustawa o prawie do bicia monet w Księstwie, a rok później wybito pierwsze monety.
 
Wprowadzając lewa zrównano go ze złotym frankiem francuskim i przyjęto standard bimetaliczny (srebro i złoto), z którym Bułgaria faktycznie zaakceptowała zasady Łacińskiej Unii Monetarnej.

Utworzenie Bułgarskiego Banku Narodowego

Do 1878 r. w obiegu krajowym były używane różne monety zagraniczne – przede wszystkim tureckie, rosyjskie, rumuńskie i serbskie srebrne monety.
 
Założony w 1879 r. Bułgarski Bank Narodowy (BNB), zdołał narzucić na terytorium bułgarskim stosowanie lewa jako obowiązującej waluty i za pomocą specjalnych ustaw zdołał wyprzeć z rynku (do 1886 r.) obce waluty.

Pierwsze monety

Pierwsze monety Księstwa Bułgarii to monety miedziane 2, 5 i 10 stotinek, wybite w 1881 roku. W 1882 roku zostały wybite bułgarskie srebrne monety o nominale 1 i 2 lewa, a w 1894 r. złote monety o nominale 10, 20 i 100 lewa.
 
Do końca wojny bałkańskiej bito monety ze złota, srebra i stopów miedzi, w tym pierwsze bułgarskie monety okolicznościowe z 1894 r – złote 20 i 100 lewa.
 
W kolejnym etapie zaczęto bić monety z metali i stopów nieszlachetnych. W 1917 roku do obiegu wprowadzono monety cynkowe, a następnie aluminiowe. W przededniu II wojny światowej były w użyciu także monety żelazne. W czasie II wojny światowej istniało 10 rodzajów monet.
 
Do 1952 wszystkie bułgarskie monety były bite za granicą. W 1951 założono Mennicę Bułgarską, a w 1952 po raz pierwszy wybito monety w Bułgarii. Bułgarska mennica działa do dziś.

Pierwsze banknoty

Pierwszy bułgarski banknot o nominale 20 BGN został wyemitowany w 1885 roku. Potwierdza to jego numer seryjny №000001: Pierwsze bułgarskie banknoty miały pokrycie w złocie w wysokości 1/3 nominału, a potem w srebrze w wysokości 1/3 nominału.
 
Po raz pierwszy samodzielnie wydrukowano banknoty w Bułgarii w latach 30. XX wieku. Były to banknoty o nominale 5000 lewa wydrukowane w Państwowej Drukarni w Sofii emisja 1924 oraz 20 lewa emisja 1925.

Stabilność lewa

Po wielkim kryzysie gospodarczym w Bułgarii w latach 1995 -1996, bułgarski lew ma stały kurs walutowy. Od 1997 r. wartość lewa została ściśle powiązana z wartością marki niemieckiej poprzez system izby walutowej po kursie 1000 starych lewa = 1 marka niemiecka. W ten sposób osiągnięto stabilność cen, co umożliwiło w 1999 roku denominację lewa.
 
Po denominacji lewa 5 lipca 1999 r. kurs wymiany wyniósł 1 nowy lew = 1 marka niemiecka, a po zniesieniu niemieckiej marki pod koniec tego samego roku lewa powiązano z euro przy kursie 1,95583 lewa = 1 euro..

Bułgarski lew

Bułgarski lew, w skrócie lv (лв. ), kod BGN, dzieli się na 100 stotinek. Jego nazwa pochodzi od słowa lew (левъ)- przestarzałej formy dzisiejszego „lyw” (лъв, tł. lew), używanej w XIX wieku.
 
Według danych BNB (Bułgarski Bank Narodowy) według stanu na kwiecień 2022 r. w obiegu znajduje się nieco ponad 566 mln banknotów i monet o nominale 1 i 2 lewa.
 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, bułgarski lew będzie w obiegu jeszcze około 2 lata, a potem pieniądze krajowe zostaną zastąpione euro.Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz