Z Sofii do Warny pociągiem w 4 godziny

Odchodzący Minister Transportu, Informatyki i Komunikacji Rosen Żeliazkow podczas otwarcia odremontowanej stacji kolejowej Karnobat zapowiedział, że w ciągu 2 lat podróż pociągiem z Sofii do Warny będzie trwać tylko 4 godziny. 

Dodał, że będzie to możliwe po zakończeniu trwającej już modernizacji linii kolejowej Karnobat - Sindel. Obecnie podróż z Sofii przez Karnobat do Warny trwa ok. 9 godzin, a przez Górną Orjachowicę ok. 8 godzin

Linia kolejowa Karnobat - Sindel została oddana do użytku w 1942 roku. Prowadzi przez bardzo trudny teren. Przecina kilka poprzecznych grzbietów górskich, są odcinki o niestabilnym podłożu i osuwiskach, na których często pojawiały się problemy.

Dlatego na przestrzeni lat, równolegle z podwojeniem i elektryfikacją, linia ta była kilkakrotnie remontowana i przebudowywana.

Według słów Ministra Transportu w nowym okresie programowania (2021 - 2027) przewidziano ogromne środki na infrastrukturę kolejową oraz zdefiniowano jasne projekty i terminy. „Zapewniliśmy finansowanie szeregu projektów w północnej Bułgarii związanych z cyfryzacją, telekomunikacją, rozwojem połączeń intermodalnych” - powiedział minister, dodając, że świadczy to o dobrej gotowości organizacyjnej i projektowej Krajowego Przedsiębiorstwa Infrastruktury Kolejowej.

„Wczoraj rozpoczęliśmy rozbudowę torów Dworca Centralnego w Sofii, trwa modernizacja połączenia kolejowego z granicą serbską. W nowym okresie programowania zostanie zbudowane połączenie kolejowe z Republiką Macedonii Północnej”- wyjaśnił minister Żeliazkow. W ramach projektów modernizacyjnych w ostatnim czasie zakupiono 15 nowych lokomotyw elektrycznych.

Projekt „Przebudowa zespołu stacji Karnobat” o wartości 4,1 mln BGN, realizowany w ramach Projektu Operacyjnego „Infrastruktura transportowa i transportowa 2014 - 2020”. Obejmuje całkowitą renowację architektoniczną budynku i przestrzeni przyległych, wykonanie nowoczesnych systemów i instalacji oraz równy dostęp dla wszystkich mieszkańców.

Na spotkaniu online „Aktualne możliwości biznesowe z Polską”, które odbyło się 28 kwietnia, zorganizowanym przez Bułgarską Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Wydział Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Polska Agencja Inwestycji i Handlu w Sofia, o którym już pisaliśmy, omówiono m.in. możliwości udziału polskich producentów w modernizacji transportu kolejowego w Bułgarii.

Jednym słowem jest szansa, że wkrótce podróż koleją w Bułgarii będzie znacznie przyjemniejsza i krótsza niż dotychczas!


Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz