Ziemia i Lasy Orła

W Bułgarii gniazduje 800 - 1000 par orlika krzykliwego (Clanga pomarina), co plasuje nasz kraj na pierwszym miejscu na Bałkanach.

"Ziemia i Lasy Orła"

W ciągu ostatnich trzech lat w ramach projektu „Ziemie i Lasy Orła” zidentyfikowano 85 gniazd tego cennego ptaka, a ornitolodzy zgłosili ponad 450 dodatkowych zajętych przez niego terytoriów.

Populacja orlika krzykliwego

Najwięcej par występuje na obszarach chronionych Ludogorie, Sucha Reka, Hersowska Reka, Łomowete i Emine, które znajdują się we wschodniej części kraju. Najmniejszą liczbę mają natomiast obszary Studenec i Marica-Pyrwomaj w środkowej Bułgarii .
 
Taką informację przedstawili eksperci BDZP (Bułgarskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) podczas spotkania zespołu projektowego kilka dni temu, na którym uczestnicy relacjonowali postępy i dotychczasowe prace.

Badania ornitologów

Naukowcy ogłosili również, że pięć gniazd jest obserwowanych bezpośrednio. Wykonano już blisko 142 tys. zdjęć, które są niezwykle cenne i ujawniają wiele nowych rzeczy na temat życia tego ptaka.
 
W ramach projektu 10 ptaków zostało wyposażonych w nadajniki, śledzące ich migrację w czasie rzeczywistym i każdy może zobaczyć, gdzie są i jakie odległości pokonują.
 
Niestety jeden z ptaków zginął porażony prądem w Turcji, a dwa inne (z których jeden jest ulubieńcem wielu Bułgarów - Aleksandria) nie emitują już sygnału. Nie wiadomo, co się z nimi stało, ale ich nadajniki nie zostaną wyłączone przez kolejny rok. Być może są tylko poza strefą i kiedyś sygnał pojawi się ponownie.
 
Jak zaznaczył jeden z liderów projektu – inżynier Nikołaj Wasilew, część działań została już pomyślnie zakończona, ale jest jeszcze wiele do zrobienia, aby populacja orlika krzykliwego na terenie Bułgarii była stabilna.

Ochrona orlika krzykliwego

Projekt „Środki na rzecz ochrony orlika krzykliwego i jego siedlisk w Bułgarii” jest częścią programu LIFE UE. Jego celem jest stworzenie nowych siedlisk dla tego ptaka, ochrona gatunku oraz zachowanie różnorodności biologicznej lasów Bułgarii.
 
Projekt przewiduje znaczne środki na zalesianie, przekształcanie środowisk iglastych oraz szkolenia.
 
fot. SIDPAutor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz