Co to za rzeka

O źródłach

Bierze początek w południowej Bułgarii, we wschodniej części Gór Riła na wysokości 2378 m n.p.m., wypływa z dwóch malowniczych jezior Mariczini, poniżej szczytu Manczo.
 
Jeziora Mariczini czy też Mariszki to grupa czterech jezior, położonych tarasowo na wysokości od 2508 m do 2301 m. Dwa z jezior (drugie i trzecie) są całoroczne, a dwa pozostałe latem wysychają.
 
Okolica jezior charakteryzuje się surową alpejską przyrodą. Występują tu formy polodowcowe, górski klimat, roślinność wysokogórska, kosodrzewina i pastwiska. Zamieszkują ją kozice i niedźwiedzie. Teren wokół jezior został ogłoszony w 1951 r. rezerwatem przyrody - Jeziora Mariczini.

O jej biegu

W górnym biegu rzeka płynie jak bystry górski potok, z licznymi bystrzami i wodospadami. Następnie przepływa przez szeroką równinę – Płowdiwską Dolinę, przedzierając się przez łańcuch wzgórz w pobliżu Płowdiw i płynie dalej przez terytorium grecko-tureckie, stanowiąc granicę Grecji z Turcją, zewnętrzną granicą całej Unii Europejskiej, aby w końcu ujść do Morza Egejskiego, w Turcji, koło Enez, tworząc bagnistą deltę.

Zbiera wody z olbrzymiego obszaru

Jest to największa, jako zlewnia, rzeka w kraju i na Półwyspie Bałkańskim po Dunaju. Wraz z Tundżą i Ardą osusza prawie 1/3 bułgarskich ziem. Powierzchnia dorzecza tej rzeki to 53 tys.km2, z czego na terytorium Bułgarii ok. 22 tys.km2.
 
Rzeka odprowadza wody z większości południowych stoków środkowej i wschodniej Starej Płaniny, sponad 80% europejskiego terytorium Turcji i całej północno-wschodniej części Grecji, północno-wschodniej Riły, prawie całych Rodopów i Srednej Gory.

Najgłębsza rzeka w Bułgarii

Jest to również najbardziej pełnowodna i najgłębsza rzeka w Bułgarii. Wpada do niego około 100 znaczących bułgarskich rzek. Ale jej wysoki poziom wody jest spowodowany głównie rzekami, które otrzymuje w swoim środkowym biegu. Dopływy są położone symetrycznie czyli liczba lewych i prawych dopływów jest prawie taka sama. Zasilana jest głównie przez deszcz, stąd latem poziom wody jest niższy.

Jest to najszersza rzeka w Bułgarii.

Szczególnie widać to na Równinie Górnej Tracji, w okolicach miasta Pazardżik gdzie rzeka płynie powoli i monotonnie, rozlewa się, w szerokim piaszczystym dnie tworzy liczne meandry, krótkie odnogi, ramiona i wiele wysepek porośniętych wierzbami i krzewami.
W niektórych miejscach szerokość koryta dochodzi do 300 m, a głębokość wynosi ponad 1,5 m.

Najdłuższa rzeka na Półwyspie Bałkańskim

To najdłuższa rzeka na Półwyspie Bałkańskim (524,6 km) i trzecia w Bułgarii. Jego długość w Bułgarii wynosi 321,6 km, co daje jej trzecie miejsce pod względem długości w Bułgarii, po rzekach Iskar i Tundża.
 
Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że najdłuższą rzeką jest Dunaj, ale Dunaj to rzeka międzynarodowa, europejska i wykracza poza Bałkany. Nie o nim więc mowa.
 
Rzeka, o której dzisiaj opowiadamy nie tylko przepływa przez Bałkany, ale tutaj bierze początek i tu kończy swój bieg.

Odegrała ważną rolę w rozwoju osad

Rzeka już od czasów starożytnych odgrywała bardzo ważną rolę w rozwoju osad. Żyzne ziemie i ważny korytarz transportowy zachęcały ludność do osiedlania się wzdłuż jej biegu.
 
Obecnie w trzech krajach wzdłuż rzeki znajduje się łącznie 51 osad, z czego: w Bułgarii 12 miast i 21 wsi, w Grecji 2 miasta i 6 wsi, w Turcji 3 miasta i 7 wsi.

Nad nią leży Płowdiw

Najpiękniejszym niewątpliwie bułgarskim miastem nad tą rzeką jest Płowdiw. Nad nią położone są również m.in. Kostenec, Pazardżik, Dimitrowgrad, Harmanli, Swilengrad.

Znaczenie gospodarcze

Na jej dopływach zbudowano kilka dużych elektrowni wodnych i systemów nawadniających.
 
Do połowy XIX wieku rzeka była żeglowna. Od dzisiejszego miasta Pazardżik do jej ujścia tratwami przewożono różne towary.

O jej dopływach

Jednym z jej dopływów jest rzeka Ibar, której imię nawiązuje do starożytnej nazwy rzeki - Hebros lub Ebros.
 
Na innym jej dopływie, na rzece Stara (Kostenecka), znajduje się piękny wodospad Kostenec, opiewany przez sławnego bułgarskiego poetę Iwana Wazowa.

W sztuce

Wspominają o niej starożytni greccy historycy Tukidydes i Herodot, filozof Arystoteles i rzymski poeta Wergiliusz. Nazywana jest Heber, Hebros, Evros.
 
Po zjednoczeniu Księstwa Bułgarii z Rumelią Wschodnią, w latach 1885-1944 pieśń o niej (poprzedni wpis) była hymnem narodowym Bułgarii.

O jakiej rzece mowa?

Nazwa zawarta jest też w tytule pieśni, o której pisaliśmy, że była kiedyś bułgarskim hymnem narodowym.

To Marica.
 
Piękne zdjęcie to zasługa fot. Dimityra Kamberow. Brawo! Dziękujemy!Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz