Tracki grobowiec z Kazanłyku - 80 lat od jego odkrycia

Kiedy w zimny poranek 19 kwietnia 1944 roku żołnierze kopali schron przeciwlotniczy w północno-wschodniej części miasta, nie mieli pojęcia, że na zawsze zmienią nie tylko historię miasta, historię Kazanłyku, ale także historię świata.
 
Zupełnie przypadkowo odkryli w wykopie starożytny kamienny mur. Ogarnięci ciekawością, rozbili go i weszli do ciemnego pomieszczenia. Od razu zdali sobie sprawę, że odkryli coś ważnego.
 
Wezwany na miejsce archeolog potwierdził, że jest to grobowiec z wczesnej epoki hellenistycznej. Nazwano go Kazanłyckim Grobowcem, od nazwy miasta.

Unikalne odkrycie

Kazanłycki Grobowiec jest jednym z cudów Bułgarii i wielką dumę narodową.
 
Jest to jedyny grobowiec, w którym odnaleziono kości kobiety razem z kośćmi mężczyzny i zwierzęcia ofiarnego.
 
Grobowiec został zbudowany na przełomie IV i III wieku p.n.e. Jeszcze do niedawna nie było jednak wiadomo, kim byli pochowani tam możni traccy. Analiza spektralna przeprowadzona w 2008 roku wykazała, że został tu pochowany tracki władca Roigos, jeden z synów Seutusa III i jedna z jego żon.
 
Obiekt ma charakter typowego grobowca kopułowego z przedsionkiem, ceglanym korytarzem i ceglaną komorą grobową zakończoną kopułą. Oprócz Tracji podobne grobowce kopułowe odkryto w południowej Rosji i Azji Mniejszej, gdzie prawdopodobnie rozciągało się królestwo Seutusa III.
 
Swoją światową sławę grobowiec zawdzięcza niezwykłym malowidłom ściennym w korytarzu i pomieszczeniu kopułowym, które są jednymi z najlepiej zachowanych dzieł malarstwa starożytnego z wczesnej epoki hellenistycznej.
 
Są to prawdziwe arcydzieła sztuki trackiej. Unikalne, mistrzowsko wykonane malowidła dostarczają ważnych informacji o życiu Traków.
Najbardziej znaną sceną jest uczta pogrzebowa, która bardzo realistycznie przedstawia jej uczestników. Malowidło ścienne potwierdza tezę, że Trakowie wierzyli w życie pozagrobowe i chowali zmarłego ze wszystkim, czego używał za życia.
 
Są też sceny militarne, dzięki którym możemy poznać trackie uzbrojenie, hełmy, włócznie, tarcze i miecze.
 
Plan, konstrukcja, styl i technika malowideł ściennych oraz odnalezione przedmioty pozwalają datować grobowiec w Kazanłyku na pierwszą połowę III wieku p.n.e.
 
Ogólna koncepcja architektury i fresków, niepowtarzalny styl i kunszt artysty sprawiają, że grobowiec w Kazanłyku jest jednym z arcydzieł sztuki trackiej i starożytnego dziedzictwa kulturowego.

Zabytek skali światowej

W 1979 roku grobowiec w Kazanłyku stał się pierwszym bułgarskim zabytkiem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
 
Aby zachować cenne freski, w 1974 roku obok grobowca zbudowano dokładną replikę, która jest udostępniona dla zwiedzających. A oryginalny grobowiec otwiera się tylko w wyjątkowych przypadkach.
 Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz