Gdańsk i Burgas

Wczoraj, 13 czerwca, gościła w Burgas liczna oficjalna delegacja województwa pomorskiego na czele z marszałkiem województwa Leszkiem Boną.
 
Wizyta odbyła się w ramach projektu "Współpraca regionalna, naukowa, gospodarcza".

Delegacja województwa pomorskiego

W delegacji uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, miasta Gdańsk, instytucji naukowych, przedsiębiorcy i organizacje biznesowe.
 
Członkiem delegacji był Jan Strawiński, Konsul Honorowy Republiki Bułgarii w Gdańsku. Delegacji towarzyszyła J.E. Pani Margarita Ganeva – Ambasador Republiki Bułgarii w Polsce, a także Jordan Draganczew (Yordan Draganchev) - Radca Handlowy w Ambasadzie Republiki Bułgarii w Polsce.

Delegacja bułgarska

Ze strony bułgarskiej w spotkaniu wzięli udział Dimitar Nikolov - Prezydent miasta Burgas, Atanas Stoilov - przewodniczący Stowarzyszenia Bułgarskich Gmin Czarnomorskich (ABCHO), dyrektor Wolnej Strefy Ekonomicznej w Burgas, instytucje naukowe, przedsiębiorcy i organizacje biznesowe z Burgas.

Program delegacji

W sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta Burgas odbyło się spotkanie robocze polskiej delegacji z kierownictwem gminy Burgas. Były wzajemne pozdrowienia i przywitania ze strony Prezydenta Burgas, Marszałka Województwa Pomorskiego Leszka Bony oraz J.E. Margarity Ganewej.
 
Podpisano plan pracy między przedstawicielami Gdańska i Burgas oraz umowę o współpracy między Marszałkiem Województwa Pomorskiego, a Stowarzyszeniem Gmin Czarnomorskich w Bułgarii.
 
Podpisano również dwustronne porozumienia o współpracy między Instytucjami naukowymi oraz organizacjami biznesowymi biorącymi udział w spotkaniu.
 
Po południu odbyło się Polsko-Bułgarskie Spotkanie Gospodarcze w Wolnej Strefie Ekonomicznej miasta Burgas oraz dwustronny panel naukowy przedstawicieli instytucji naukowych.
 
Podczas wizyty delegacja z Gdańska zwiedziła atrakcje turystyczne regionu Burgas - wyspę Św. Anastazji, starożytne miasto Neseber oraz kompleks kulturalno-turystyczny Czengene Skele (Chengene Skele).

Brawo Burgas

W tym miejscu chcielibyśmy pochwalić Burgas za aktywność na rzecz rozwijania partnerskich stosunków z Polską. To właśnie dzięki tej aktywności gminy Burgas oraz pobliskiego Neseberu i Sozopolu mamy tak dużą liczbę regularnych lotów (nie tylko czarterowych) z różnych polskich lotnisk do Burgas.
 
Przypomnijmy, że w tym roku loty z Polski do Burgas są realizowane od około 20 marca i potrwają prawie do końca października, co jest to niezwykle korzystne zarówno dla rozwoju wyjazdów turystycznych między naszymi krajami, jak i dla rozwoju dwustronnych projektów gospodarczych.
 
Pochwała dla Burgas jest tym bardziej znacząca, że w czasach socjalizmu to Warna była miastem partnerskim Gdańska. W dzisiejszych czasach niestety gmina Warna może uczyć się od Burgas jak promować turystykę i jak przyciągać turystów, nie tylko z Polski. Wystarczy porównać kalendarz wydarzeń kulturalnych w Warnie i Burgas.Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz