Zagraniczni studenci wybierają studia w Bułgarii

Coraz więcej cudzoziemców studiuje w Bułgarii

Rośnie liczba zagranicznych studentów

Rośnie liczba obcokrajowców studiujących w Bułgarii. W roku akademickim 2021/2022 ich liczba wynosiła 16 525, co stanowi 8,2% wszystkich studentów w kraju. W 2013 r. ich udział był dwukrotnie mniejszy – 4,1%. Pokazują to zaktualizowane dane z Krajowej Mapy Szkolnictwa Wyższego w Bułgarii.

Największe zainteresowanie kierunkami medycznymi

Wynika z nich jednoznacznie, że Bułgaria jest liderem w całej UE pod względem udziału studentów zagranicznych w specjalnościach medycznych. Ponad połowa studiujących medycynę w Bułgarii (58,5%) to obcokrajowcy.

Wolne miejsca

Całkowita liczba studentów w Bułgarii wynosi 200 781. To mniej niż połowa (48%) całkowitej pojemności wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego w kraju. W ubiegłym roku aktywni studenci zajmowali 53%. Na wyższych uczelniach w Bułgarii może studiować łącznie 415 472 studentów.

Wykształcenie, a kariera

Tylko 2,5% absolwentów szkół wyższych w kraju w ciągu ostatnich 5 lat jest obecnie bezrobotnych, a w 2013 r. ich udział wynosił 4,15%.
 
Istnieją jednak znaczne różnice w realizacji kariery zawodowej zgodnej z wykształceniem. Przykładowo 95% absolwentów medycyny pracuje w swojej specjalności, podczas gdy w turystyce tylko 21% absolwentów zajmuje stanowiska odpowiadające ich wykształceniu.

Trendy i statystyki

Zaktualizowana Mapa Szkolnictwa Wyższego pokazuje także istniejące trendy i dysproporcje w szkolnictwie wyższym. Utrzymuje się trend wzrostowy ilości kobiet zdobywającej wyższe wykształcenie. Ich liczba to ok. 114 tys. (57%), natomiast mężczyzn ok. 86 tys.
 
Na niektórych kierunkach zawodowych studiują prawie wyłącznie kobiety – zwłaszcza na pedagogice – 96%. Mężczyźni mają natomiast ponad 80% udziału w branżach metalurgia, elektrotechnika, elektronika i automatyka, energetyka i inżynieria mechaniczna.
 
Występują również dysproporcje w strukturze terytorialnej szkolnictwa wyższego. Najwięcej instytucji szkolnictwa wyższego (28) znajduje się w południowo-zachodnim regionie, który obejmuje Sofię. Najmniej, bo zaledwie dwie szkoły wyższe (Uniwersytet Medyczny w Plewen i Wyższa Szkoła Lotnicza w Dolnej Mitropolii) i 3 filie działają w regionie północno-zachodnim.

Czy warto?

Wspomnijmy tylko, że Wydział Prawa Uniwersytetu Sofijskiego Św. Klemensa Ochrydzkiego zajmuje pierwsze miejsce w Europie i trzecie na świecie w prestiżowym międzynarodowym Rankingu Szkół Prawniczych NICA, a w tym samym rankingu Uniwersytet Warszawski uklasyfikował się na 10.miejscu w świecie.
 
Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej w Warnie jest na 4. miejscu w światowym rankingu uczelni morskich, a bułgarskie uczelnie medyczne należą również do bardzo poszukiwanych.

W Bułgarii czeka na studentów nie tylko ciekawe życie studenckie, ale i wysoki poziom nauczania. Masz ochotę?Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz