Pimen Zografski i Święto Bułgarskich Artystów

3 listopada - Dzień Bułgarskich Artystów

Patron bułgarskich artystów

Dnia 3 listopada, kiedy cerkiew obchodzi święto ku czci św. Pimena Zografskiego świętują również bułgarscy artyści.
 
Z inicjatywy Stowarzyszenia Odrodzenia Świętej Góry Sofijskiej im. Św. Pimena Zografskiego w listopadzie 1993 roku, Pimen Zografski został ogłoszony patronem bułgarskich artystów.

Kim był Pimen Zografski?

Pimen Zografski to imię zakonne, pochodził z Sofii i żył pod koniec XVI wieku. Miał na imię Paweł, gdyż urodził się w dniu św. Piotra i Pawła, a był długo wyczekiwanym dzieckiem. Po śmierci rodziców, po rozdaniu majątku biednym został mnichem na Świętej Górze Athos, gdzie otrzymał imię Pimen.

Życie zakonne

Młody mnich tak szybko odniósł sukces w cnotach monastycznych, że bracia zaczęli nazywać go „młodym Abba (ojcem)”. Nie wszystkim się to jednak podobało. Zawistni dokuczali mu, upokarzali go, a któregoś dnia wrzucili jego szatę do ognia, ale szata nie spaliła się, a zamiast tego ogień zgasł. To powstrzymało dalszą złośliwość.

Pasterz bułgarskiego narodu

Według legendy, gdy skończył 55 lat pojawił mu się Św. Jerzy i nakazał mu wrócić do Bułgarii, która była pod tureckim jarzmem, do swojego ludu jako jego duchowy przywódca. W jego biografii czytamy: „Chrześcijanie, jak owce bez pasterza, przychodzili do niego tysiącami, jak do swojego pasterza…”

Wielki budowniczy

Przez wiele lat wędrował po całej Bułgarii. Najpierw był w Sofii i okolicy, potem w Baczkowskim Klasztorze, odwiedził wiele miast, w tym Widin i Silistrę. Wszędzie głosił słowo Boże, wzmacniał wiarę prawosławną, dokonywał wielu cudów, budował i naprawiał świątynie.
 
Zbudował i odnowił około 300 cerkwi i 15 klasztorów, własnoręcznie ozdabiając je freskami. Wśród nich był Czerepiszki i Suchodolski Monastyr.

Gdzie został pochowany

Pod koniec życia osiadł w Klasztorze Czerepiszkim, gdzie zmarł 3 listopada 1620 roku. Przed śmiercią jego twarz promieniała, a przy grobie miały miejsca liczne cuda.
 
Gdy tureccy rabusie podpalili klasztor, popadł on w ruinę. Wtedy mnisi z Klasztoru Suchodolskiego przenieśli doczesne szczątki mnicha do swojego klasztoru, gdzie spoczywają do dziś. Klasztor ten znajdował się kiedyś w bułgarskiej diecezji Widin, ale obecnie znajduje się na terenie Serbii.

Wielki przywódca i święty

Nie wiadomo dokładnie, kiedy św. Pimen Zografski został kanonizowany. Dziś należy do 9 sofijskich świętych.
 
Twórczość św. Pimena Zografskiego jest wciąż niedostatecznie zbadana, a nawet kwestionowana przez niektórych historyków i krytyków sztuki, ale najważniejsze jest to, że po trzech wiekach panowania osmańskiego, zdołał wzmocnić wiarę chrześcijańską, odrodzić nadzieję i bułgarskiego ducha w narodzie, stworzył szkołę swoich uczniów i wyznawców, otworzył szeroko drzwi, utorował drogę sztuce kościelnej XVIII i XIX wieku.
 
Paisjusz Chilendarski w swoim wielkim dziele „Słowianobułgarska historia” umieszcza imię św. Pimena Zografskiego wśród wodzów, liderów, carów i wielkich bułgarskich świętych.
 
Jest to z pewnością imię, które należy zapamiętać.Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz