Szipka - dlaczego są dwa szczyty o tej samej nazwie

3 marca w Bułgarii jest świętem państwowym. Obchodzimy wtedy Dzień Wyzwolenia. A skoro mowa o wyzwoleniu nasze myśli kierują się mimo chodem ku Szipce (Shipka), która jest symbolem wyzwolenia. Tutaj odbywają się też tego dnia najważniejsze uroczystości państwowe.
 
Musisz jednak wiedzieć, że historyczna nazwa szczytu, na którym znajduje się Pomnik Wolności, to jednak nie Szipka, a Św. Mikołaj (Sweti Nikola) i taką nazwę nosił ten szczyt do 1951 r.

Historyczna Szipka

Szczyt Szipka, który tak wychwalał Iwan Wazow w swoim słynnym wierszu „Ochotnicy z Szipki” (Opalchentsi z Szipki ), gdzie mieściło się stanowisko dowodzenia gen. Stoletowa, gdzie 11 sierpnia 1877 r. rozegrały się decydujące bitwy, w których wsławiły się oddziały ochotnicze mające znaczący wpływ na przebieg wojny, tak naprawdę znajduje się około 1000 metrów od szczytu, na którym wznosi się słynny pomnik.

Góra Św. Mikołaja

Władze komunistyczne dwukrotnie zmieniały nazwę góry Świętego Mikołaja. Po raz pierwszy w 1951 r. ze względów ściśle ideologicznych i nazwano ją Górą Stoletowa. Niedługo potem – w 1977 roku, bez żadnych konsultacji z ekspertami i historykami nadano jej nazwę sąsiedniego szczytu Szipka i stała się ona drugim szczytem Szipka. Z tego powodu historyczny szczyt Szipka został przez lata zapomniany.
 
W tej chwili oba szczyty noszą nazwę Szipka. Drugi szczyt jest zazwyczaj po prostu pomijany. Istniało niewypowiedziane zalecenie, że starego szczytu nie należy tak nazywać, sugerowane było nazywanie go Wzgórzem Północnym.
 
Dzięki podpisom tysięcy Bułgarów z całego kraju, dziś personel Muzeum Parku Narodowego Szipka - Buzłudża opiekuje się również starym szczytem Szipka. Znajdują się tam tablice pamiątkowe, które postawiono w latach pięćdziesiątych XX wieku, zachowane jest stanowisko dowodzenia generała Stoletowa. Ludzie zaczęli przywracać prawdę i szanować oba szczyty.
 
Deputowani Zgromadzenia Ustawodawczego w Tyrnowie w 1879 r. postanowili wybudować słynny obecnie Pomnik Wolności na górze Świętego Mikołaja nie dlatego, że szczyt ten był bardziej znany, a dlatego, że jest wyższy.
 
Może z czasem nastąpi powrót do starej nazwy i będziemy znowu mieli tylko jeden szczyt Szipka, ten historyczny.
 Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz