Cerkiew katedralna w Warnie

Trwa remont dachu i złocenie pięciu kopuł oraz dzwonnicy katedry w Warnie. Dotychczas były one pomalowane żółtą farbą. Kopuła dzwonnicy lśni już złotem w słońcu. Przewiduje się, że prace zostaną ukończone jesienią tego roku.

Aby wykonać to zadanie, do każdej kopuły konieczne było wykonanie unikalnego rusztowania. Prace remontowe obejmują także renowację kamiennych gzymsów. Tak zakrojona na szeroką skalę renowacja całej połaci dachowej była niezwykle pilna, aby powstrzymać przedostawanie się wody deszczowej do ścian świątyni i niszczenie pięknych malowideł ściennych.

Cerkiew katedralna Zaśnięcia Bogurodzicy jest położona w samym centrum Warny i króluje nad miastem. Jest jedną z najbardziej znanych, rozpoznawalnych budowli w mieście, jego wizytówką i symbolem.

Wybudowana w stylu bizantyjskim robi imponujące wrażenie. Stanowi dowód wdzięczności tutejszych mieszkańców za wyzwolenie spod niewoli tureckiej.

Środki na jej budowę pozyskano z różnych źródeł, głównie z darów. Dodatkowo zorganizowano tombolę. W kraju i za granicą sprzedano wówczas 150 000 losów po 2 lewa, które zasiliły budżet przeznaczony na jej budowę.

Warneńska katedra jest drugą co do wielkości świątynią w całej Bułgarii. Większa od niej jest tylko cerkiew katedralna Aleksandra Newskiego w Sofii.

W jej wnętrzach możemy zobaczyć mozaikową ikonę Matki Bożej Gerontissa z klasztoru Pantokrator na Świętej Górze Athos oraz kopię cudownej ikony św. Jerzego Fanuilova z klasztoru Zografskiego na Górze Athos.

O jej znaczeniu dla miasta świadczy fakt, że w 1994 roku święto katedry obchodzone 15 sierpnia zostało ogłoszone jednocześnie świętem Warny. Ten dzień dla mieszkańców miasta jest dniem wolnym od pracy


Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz