Czy św. Lidia pochodzi z bułgarskiego miasta Płowdiw

Prawdy i legendy: Pierwsza chrześcijanka w Europie pochodzi z bułgarskich ziem!

Obalenie greckiej teorii

Kanadyjski dziennikarz obala grecką teorię o korzeniach wiary na Starym Kontynencie. Chrześcijaństwo wśród kobiet zaczęło się według niego, nie w Grecji, ale na ziemiach bułgarskich.
 
Nie grecka wioska Filippi, ale starożytny Płowdiw zwany wówczas Philippopolis jest świętym miastem św. Pawła Apostoła, a pierwszą kobietą ochrzczoną w wierze chrześcijańskiej jest Lidia z Płowdiwu. To w bułgarskim Philippopolis św. Apostoł Paweł – prawa ręka Jezusa Chrystusa, stworzył pierwszą wspólnotę chrześcijańską na Bałkanach.
 
Taką wersję początków chrześcijaństwa w Europie opublikowała kanadyjska gazeta Ottawa Evening Citizen 22 kwietnia 1944 roku, a autorem artykułu jest dziennikarz Austin Cross.
 
Jak wynika z tej lektury, św. Paweł Apostoł został wtrącony do celi w Philippopolis za głoszenie wiary, a historycy twierdzą, że Listy św. Pawła do Filipian skierowane są właśnie do mieszkańców Philippopolis (zdrobniale Filippi) czyli dzisiejszego Płowdiwu.

Filippi to Philippopolis

W swoim artykule Austin Cross napisał: „…Wątpliwe, czy choć jeden Kanadyjczyk na tysiąc słyszał o tym mieście, choć jest to jedno z najsłynniejszych miejsc na świecie.Chrześcijanie znają je jako Filippi, a Grecy nazwali je Philippopolis…W starożytności miasto zostało założone przez Filipa Macedońskiego. Nadał mu tyle blasku, że Płowdiw nie stracił go nawet ponad 2000 lat później. Dynastia macedońska przeżyła swoją wielką epokę i skurczyła się do miejsca, które może służyć jako pastwisko ze zrujnowanym amfiteatrem będącym pomnikiem wielkiej przeszłości.

Św. Paweł

Filippi nabrało nowego znaczenia, bo tam zaczęło się chrześcijaństwo i skończył się pogański świat. Szaweł z Tarsu, jak nazywał się św. Paweł przed nawróceniem, założył pierwszą wspólnotę chrześcijańską w Philippopolis. Po raz pierwszy apostołowie zostali opisani jako chrześcijanie w Antiochii, ale pierwszy prawdziwy kościół został wzniesiony w Philippopolis.
 
Paweł był dumny ze swojego osiągnięcia, a najlepszym dowodem tego są Listy do Filipian. Szaweł nigdy nie tracił kontaktu z kościołem, który tam założył, dając drugie życie tej małej macedońskiej społeczności.
 
Podczas swojej pierwszej podróży Paweł i Sylas udali się w dzień szabatu „nad rzekę obok miasta”, mając nadzieję, że znajdą tam żydowski dom modlitwy. Tam spotkali kobietę o imieniu Lidia, która jako pierwsza przyjęła chrzest święty od apostoła Pawła na ziemi europejskiej. Ta kobieta i rodzina strażnika więziennego stali się członkami pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej na kontynencie europejskim – pisze w swoich badaniach na ten temat dr Asen Czilingirow.

Rzeka Marica

W drugiej podróży apostoła Pawła do Macedonii ważną rolę odegrała rzeka Marica. Kiedy dowiaduje się, że Żydzi chcą go zabić w drodze do Troi, rezygnuje z podróży drogą morską i wybiera znacznie dłuższą drogę rzeczną przez Macedonię, wsiadając na statek w Filippi i płynąc do Troi, gdzie dociera po pięciodniowej podróży.
 
W pobliżu greckiego Filippi nie ma jednak i nigdy nie było żadnej rzeki, po której pływały lub mogłyby pływać statki. Był tam jedynie zwykły potok. Przez całą starożytność aż do średniowiecza na Półwyspie Bałkańskim istniały tylko dwie żeglowne rzeki – Dunaj i Marica – zauważa Czilingirow. A Philippopolis czyli po bułgarsku Płowdiw leży właśnie nad Maricą. Co więcej z Philippopolis płynęło się rzeką do Troi dokładnie pięć dni, tyle ile potrzebował św. Paweł.

Listy do Rzymian

Ponadto pierwszym biskupem Philippopolis był św. Ermus, któremu pozdrowienia przesyła apostoł Paweł w swoim Liście do Rzymian, napisanym nie później niż w roku 52 n.e.

Św. Lidia

Wiadomo też, że Lidia była sprzedawczynią barwionego sukna i razem z innymi kobietami słuchała tego, co mówił św. Apostoł Paweł podczas swojej misji w jej mieście. Ona i cała jej rodzina nawrócili się na wiarę chrześcijańską, a Lidia przyjęła św. Pawła do swojego domu. Lidia i jej mąż Philetas, który był doradcą królewskim, żyli w czasach cesarza Hadriana (117-138 n.e.). Mieli dwóch synów Macedona i Teoprepiusza.

Paulicjanie

Wiadomo też, że pierwszych chrześcijan na bułgarskich ziemiach nazywano paulicjanami. Byli oni później prześladowani i zabijani przez greckich chrześcijan, gdyż uważali ich za heretyków.
 
Czy rzeczywiście pierwsza chrześcijanka w Europie pochodziła z dzisiejszej Bułgarii? Czy miastem św. Pawła jest dzisiejszy Płowdiw? Ile w tym prawdy, a ile naukowych spekulacji i domysłów?Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz