Sekrety Morza Czarnego - słodkowodne jezioro i kolebka supercywilizacji

Biblijny potop

Hipoteza, że biblijny potop wydarzył się na Morzu Czarnym, ma wielu zwolenników na całym świecie
 
Około 10 000 lat temu, podczas ostatniej epoki lodowcowej, znaczną część północnej Europy pokrywał ogromny lodowiec. Pasma górskie, takie jak Alpy i Pireneje, pokryte były czapami lodowcowymi. W wyniku rozszerzania się lub kurczenia pokrywy lodowej, zaobserwowano gwałtowne przesunięcia w strefach klimatycznych. W wyniku topnienia kilometrów lodowców ogromne masy wody wlały się do oceanów świata i całkowicie zmieniły wygląd Ziemi.
 
Odpowiedź na to, jak te wydarzenia wpływają na nasz region, leżą obecnie na dnie Morza Czarnego.

Słodkowodne jezioro

Morze Czarne było niegdyś słodkowodnym jeziorem z doliną, lecz słona woda z Morza Śródziemnego wpłynęła przez Bosfor do jeziora i zamieniła je w morze.
 
Uważa się, że ta katastrofa ekologiczna zmusiła do migracji mieszkańców żyznych ziem zalanych przez wody Morza Czarnego. Do zmian w regionie przyczyniły się też inne zjawiska naturalne, takie jak trzęsienia ziemi.
 
Zdaniem naukowców, na współczesnych głębokościach od 90 do 115 metrów zachowały się ślady starożytnego Morza Czarnego, które w rzeczywistości było jeziorem słodkowodnym lub bardzo lekko słonym. Wspaniała zachowane formy przybrzeżne – plaże, wydmy, wały piaskowe itp., świadczą o tym, że ich zalewanie było stosunkowo szybkie i nastąpiło w krótkim czasie (w sensie geologicznym).
 
W trakcie badań dna morskiego, oprócz zachowanych podwodnych brzegów, stwierdzono występowanie gatunków skorupiaków słodkowodnych, których nie można znaleźć w słonej wodzie – kolejny dowód na zmiany zachodzące w morzu. Starożytne szczątki zachowały się dzięki strefie siarkowodoru, która występuje na głębokości powyżej 200 m, co również sprzyja dalszym badaniom morza.

Katastrofa ekologiczna lub stopniowa powódź

Do dzisiaj trwają dyskusje na temat tego kiedy i jak szybko nastąpiło zasolenie ówczesnego jeziora słodkowodnego. Niektóre źródła podają, że powódź miała miejsce 7600 lat temu, ale podawane są też inne daty.
 
Według niektórych badaczy ilość wody wpływającej do Morza Czarnego była katastrofalna – jak tsunami, a według innych zalanie następowało stopniowo na przestrzeni lat.
 
Geolodzy amerykańscy, którzy są również zainteresowani badaniem Morza Czarnego, uważają, że poziom wody podniósł się o 10 m, a nie o 60 m jak twierdzą bułgarscy naukowcy.

Starożytna superkultura Warna

Według bułgarskich naukowców obecność dawnej linii brzegowej głęboko w morzu pozwala sądzić, że dno Morza Czarnego kryje pozostałości starożytnych osad.
 
Wraz z napływem ogromnych ilości wody ludzie z wiosek położonych nad brzegiem jeziora zaczęli migrować w dwóch kierunkach – jedni na południe od Mezopotamii, a inni na zachód od Europy. Uważa się także, że po migracji tej kwitnącej cywilizacji narodziły się inne starożytne cywilizacje.
 
Niezaprzeczalnym dowodem rozwiniętej kultury, która żyła na tych ziemiach tysiące lat temu, jest  „sensacyjne znalezisko” w pobliżu Warny, jak to określają sami archeolodzy. W 1972 roku podczas kopania kanału w pobliżu portu odkryto eneolityczną nekropolię (okres przejściowy między epoką kamienia i brązu) z prawie 300 grobami i najstarszym przetworzonym złotym skarbem znalezionym w Europie, który pochodzi z końca piątego tysiąclecia p.n.e.
 
Uważa się, że ten starożytny i bogaty cmentarz należy do cywilizacji zamieszkującej obecne dno Morza Czarnego - tak zwanej Kultury Warny. Według prof. Peewa, na chwilę obecną nie znaleziono dowodów na istnienie starożytnych osad na dnie morza.

Czy biblijna powódź zdarzyła się na Morzu Czarnym?

Przez wszystkie fakty naukowe przebija ciekawe i śmiałe założenie, że opisana w Biblii wielka powódź miała miejsce na Morzu Czarnym.
 
Naukowa teoria pochodzenia ludzkości i chronologia Pisma Świętego nie pokrywają się, a nawet różnią o kilka tysięcy lat. Jednak pomimo sceptycyzmu, hipoteza, że biblijny potop miał miejsce na Morzu Czarnym, ma wielu zwolenników, nie tylko w Bułgarii, ale m.in. w Europie, Ameryce i Australii.

Jakie jeszcze tajemnice kryje Morze Czarne?

Według najnowszych badań geologicznych na Morzu Czarnym znajdują się ogromne złoża gazu ziemnego, które są w stanie zapewnić zużycie gazu na całym świecie przez 45 lat!

Tajemnicą zaś nie jest, że Morze Czarne jest gościnne, ciepłe, idealne do letnich kąpieli!

 

foto: Evgeni Ivanov, T&K PhotographyAutor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz