Dzikie Rodopy - kolejne daniele i jelenie znalazły nowy dom

17 jeleni i 96 danieli zostało tej zimy przesiedlonych do wschodnich Rodopów przez Fundację Dzikie Rodopy, a
wkrótce ma tam zamieszkać kolejnych 35 jeleni.
 
Przesiedlone zwierzęta są pod stałą obserwacją zespołu fundacji i organizacji partnerskich i nie wolno na nie polować przez co najmniej 5 lat.
„Naszym celem jest przywrócenie dwóch z trzech gatunków jeleni, które występują w Bułgarii, w całych wschodnich Rodopach” – mówi ekspert fundacji Stefan Awramow.

Daniele i ich znaczenie dla środowiska

Kluczowym gatunkiem w Rodopach, aby przywrócić pierwotny charakter regionu, okazują się być daniele. Pobudzanie populacji danieli jest nie tylko ważne dla wspomagania powrotu dużych drapieżników, ale także kształtuje krajobraz.
 
Najważniejszą rolą danieli w przyrodzie jest zachowanie mozaikowego krajobrazu wschodnich Rodopów, co ma ogromne znaczenie dla zachowania bogatej różnorodności biologicznej regionu. Pozostałości martwych danieli są ważnym źródłem pożywienia dla sępów płowych, ścierwników i sępa kasztanowatego.
 
Sępy płowe, które rozmnażają się na tym obszarze, regularnie żywią się zwłokami jeleni, które padły ofiarą wilczych drapieżników.
 
Więcej jednak będzie można wiadomo bo dłuższej obserwacji. „W nadchodzących latach spodziewamy się więcej dowodów na to, że sępy „oczyszczają” zwłoki jeleni – czy to zdjęcia z fotopułapek, czy nadajniki satelitarne śledzące ruchy zwierząt i ptaków” – dodaje Awramow.
 
Daniele występowały powszechnie w starożytnej Bułgarii. Pojawiają się na ilustracjach i rzeźbach kultur trackich, takich jak skarby z Panagiuriszte i Łukowit, a szczątki ich kości zostały znalezione w prawie wszystkich prehistorycznych osadach bułgarskich. Uważa się, że daniele zostały wytępione przez człowieka w średniowieczu. Na początku ubiegłego stulecia rozpoczęto w Bułgarii odbudowę gatunku.

Jeleń szlachetny

Drugim szeroko rozpowszechnionym niegdyś gatunkiem w Bułgarii był jeleń szlachetny. Kilkakrotnie był na skraju wyginięcia, ale został przywrócony. W latach 90. jego liczebność gwałtownie spadła z powodu kłusownictwa, ale w ostatnich latach gatunek powoli odbudowuje się w całej Bułgarii.
 
Populacje jeleni zwiększają się każdego roku, zarówno w wyniku przesiedlania, jak i w sposób naturalny.

Przesiedlenia

Wprowadzanie małych grup zwierząt w kolejnych latach okazuje się dobrym sposobem na stworzenie żywotnych populacji jeleni i danieli.
 
W ciągu ostatnich 10 lat już ponad 600 danieli i 50 jeleni zostało przeniesionych do wschodnich Rodopów, tworząc kilka rosnących subpopulacji obu gatunków. Stanowi to największe w historii przemieszczenie jeleni w Bułgarii.
 
W najbliższych latach planowane jest przesiedlenie do wschodnich Rodopów setek kolejnych zwierząt.

Nowa atrakcja turystyczna

Jelenie są interesującym obiektem dla turystów i fotografów i przyczyniają się do ustanowienia tego regionu jako interesującego miejsca turystycznego – dodaje Fundacja Dzikie Rodopy.
 
Jeszcze jeden powód, by tu przyjechać!Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz