Gazociąg Grecja - Bułgaria

Azerski gaz dla Bułgarii napełnia interkonektor.

Współpraca bułagrsko - azerbejdżańska

W tym roku przypada 30. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Bułgarią i Azerbejdżanem.
 
Najważniejsze znaczenie w stosunkach gospodarczych między obu krajami odgrywa energetyka. Bułgarski rząd podejmuje poważne starania, aby dokończyć budowę połączenia gazowego Grecja - Bułgaria (IGB).

Po uruchomieniu interkonektora gazowego Bułgaria będzie mogła odbierać pełną uzgodnioną ilość gazu ziemnego z Azerbejdżanu.

Gazociąg Grecja - Bułgaria

Gazociąg ma łączyć się z greckim krajowym systemem przesyłowym gazu w regionie Komotini (Grecja) oraz z bułgarskim krajowym systemem przesyłowym gazu w regionie Stara Zagora.
 
Całkowita długość gazociągu ma wynieść 182 km, a projektowana przepustowość zaplanowana jest do 3 mld m³ rocznie w kierunku Grecja - Bułgaria.
 
W zależności od zainteresowania rynku większym wykorzystaniem przepustowości i możliwości sąsiednich systemów przesyłowych gazu, zgodnie z rozwojem rynku, przepustowość ma wzrosnąć do 5 mld m³ rocznie, umożliwiając tym samym dostawy gazu w odwrotnym kierunku (z Bułgarii do Grecji) wraz z dobudową stacji kompresorowych.

Faza testów

Przygotowania do uruchomienia interkonektora gazowego Grecja - Bułgaria postępują aktywnie. Od połowy czerwca trwają testy na 182-kilometrowej trasie z próbnymi ilościami gazu ziemnego. Objętości testowe wynoszą obecnie 3 700 000 m³.
 
W pierwszej fazie testów gaz dostarczany był etapami w kierunku Stara Zagora – Komotini. Wszystkie sekcje są wstępnie przedmuchiwane azotem, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci i tlenu do rurociągu.
 
Na tym etapie testów cały rurociąg pracuje pod ciśnieniem, które jest stopniowo zwiększane zgodnie z zatwierdzoną procedurą testową.
 
Ciśnienie, przy którym obiekt będzie eksploatowany po rozpoczęciu działalności komercyjnej, będzie się różnić w zależności od ilości transportowanego gazu ziemnego w danym dniu. Rurociąg jest zaprojektowany do pracy przy maksymalnym ciśnieniu do 75 barów.
 
Ten sam proces napełniania próbnymi ilościami gazu ziemnego będzie miał miejsce w stacji pomiarowej gazu w pobliżu greckiego miasta Komotini. Obiekt jest tam ukończony w 96% – to niemal dwukrotnie większa skala w porównaniu ze stacją w pobliżu Starej Zagory, co wpływa na czas potrzebny na przeprowadzenie odpowiednich procedur testowych.
 
W tym samym czasie trwają testy funkcjonalne wszystkich urządzeń pomocniczych niezbędnych do obsługi interkonektora.

Rekultywacja terenu

Grecka firma budowlana AWACS, która jest odpowiedzialna za budowę interkonektora, zobowiązała się do wykonania wszystkich czynności związanych z projektem technicznym rurociągu, w tym do zakończenia rekultywacji terenu na całej długości trasy. Na chwilę obecną przywrócono 140 km ze 182 km.

Przygotowania administracyjne

Trwają też przygotowania administracyjne. Konieczne jest uzyskanie odpowiednich certyfikatów, zezwoleń, pozytywnej opinii Komisji Europejskiej.
 
Pracuje już powołana grupa robocza z przedstawicielami odpowiednich instytucji, której celem jest znalezienie skutecznego sposobu na skrócenie zwyczajowych terminów, aby jak najszybciej uruchomić gazociąg.

Znaczenie gazociągu

Projekt budowy interkonektora Grecja - Bułgaria jest kluczowy dla Bułgarii i regionu ze względu na jego strategiczne znaczenie dla zapewnienia dywersyfikacji źródeł i tras dostaw gazu ziemnego.
 
Do 30 grudnia powinien płynąć nim z Aleksandropolis gaz amerykański, izraelski, egipski, pełna dywersyfikacja.Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz