I my daliśmy coś światu

Cyrylica buduje mosty i łączy światy.

Konferencja na temat cyrylicy

Wczoraj 07.11.2022, w Sofii, w Narodowym Pałacu Kultury z inicjatywy wiceprezydenta Bułgarii Iliany Jotowej (Iliyana Yotova) odbyło się międzynarodowe forum na temat cyrylicy „… I my daliśmy coś światu”.
 
Celem forum, które zgromadziło znanych bułgarystów z Austrii, Belgii, Niemiec, Grecji, Włoch, Litwy, Polski i Serbii oraz bułgarskich mediewistów, jest podkreślenie bułgarskiego wkładu w ocalenie dzieła Cyryla i Metodego i ich uczniów, tworzenie i rozpowszechnianie cyrylicy w świecie słowiańskim.

Cyrylica buduje mosty i łączy światy

Uczestników przywitał w wideo pozdrowieniu prezydent Rumen Radew. Zwrócił on uwagę, że cyrylica, która wyruszyła z Bułgarii, jednoczy setki milionów ludzi i dziś jest własnością nie tylko narodu bułgarskiego. Opuszczając nasze ziemie, stała się najcenniejszym darem Bułgarii dla cywilizacji, buduje mosty i łączy światy.
 
Podkreślił, że nie można mówić o alfabecie cyrylicy bez uwzględnienia wkładu świętych braci Cyryla i Metodego oraz ich uczniów, bułgarskich władców i duchownych, których przyjęli za swoją misję bycie patronami naszego alfabetu.

Bułgarzy są strażnikami cyrylicy

Dodał również, że my Bułgarzy jesteśmy wezwani do bycia strażnikami cyrylicy, co wymaga codziennej dbałości o poprawność w pisaniu i potwierdzania faktów historycznych dotyczących cyrylicy.

Dlaczego o tym piszemy?

Abyście pamiętali skąd wyruszyła cyrylica i mówili o tym swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie. Aby wszyscy dowiedzieli się jaka jest prawda i nie wierzyli w propagandowe opowieści.
 
Cyrylica to nie jest rosyjski alfabet i nie wyruszyła z macedońskich ziem!
 
Alfabet cyrylicy został stworzony pod koniec IX wieku w Presławskiej Szkole Literackiej przez uczniów Cyryla i Metodego na polecenie cara Symeona Wielkiego. Nazwany cyrylicą, na pamiątkę nauczyciela Cyryla - Konstantyna Filozofa. Jednakże niektórzy uczeni uważają, że bardziej poprawne jest nazywanie jej Simeonica.
 
Potwierdzeniem znaczenia cyrylicy jako jednego z trzech oficjalnych alfabetów w Unii Europejskiej jest fakt, że na banknotach euro wartość banknotu jest zapisana literami łacińskimi, greckimi i bułgarskimi (cyrylica).
 
Na zdjęciu po lewej głagolica, po prawej cyrylica.Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz