Ilu nas jest?

Narodowy Instytut Statystyczny (NSI) przedstawił pierwsze wyniki spisu ludności w Bułgarii przeprowadzonego we wrześniu 2021 r. Ostateczne dane będą znane prawdopodobnie do końca tego roku.

Według wstępnych danych na dzień 7 września 2021 r. w Bułgarii mieszka 6 520 000 osób. Oznacza to spadek liczby ludności w ciągu ostatnich 10 lat o 844 000 osób (11,5%). Podobną liczbę ludności jak obecnie, Bułgaria miała w 1934 r. W kolejnych latach liczba ta stale rosła do 1985 r., kiedy wynosiła 8,94 mln osób.

Spadek w głównej mierze (53%) spowodowany jest negatywnymi tendencjami demograficznymi, wyższą śmiertelnością w stosunku do przyrostu naturalnego, a także emigracją. Wiele osób wyjechało z kraju i nie wróciło.

Struktura płci została zachowana - 52% to kobiety, 47% to mężczyźni.

Nastąpiły jednak zmiany struktury wiekowej. Podczas gdy w 1992r. 24% populacji miało mniej niż 17 lat, a 14% było w wieku powyżej 65 lat, to w 2021 jest odwrotnie. Obecnie 14% populacji ma mniej niż 17 lat, a 24% jest powyżej 65 roku życia.

Z ogólnej oceny wynika, że negatywne trendy pogłębiają się. Populacja kurczy się i starzeje. Na niektórych obszarach kraju występuje depopulacja (drastyczny spadek liczny ludności).

W Bułgarii jest 257 miast i 5 000 wsi. W miastach mieszka 74,3% czyli 4 843 175 osób, a na wsiach 25,7%, co stanowi 1 677 139 osób.

W porównaniu z poprzednim spisem z 2011 r., tylko w Sofii wzrosła liczba mieszkańców (o 14,7%) i wynosi obecnie 1,48 mln.

We wszystkich innych okręgach odnotowano spadek o 8 - 26%. Najmniejszy spadek odnotowano w okręgach Płowdiw, Warna i Sofia, a największy w północnej Bułgarii - w okręgach Dobricz i Widin (po 26,3%), Montana (24,2%), Razgrad i Ruse (po 22,9%).

Mimo drastycznego spadku liczby ludności wzrasta liczba mieszkań (zamieszkanych i niezamieszkanych). Jest ich obecnie 4 182 000 (wzrost o 7,6%), przy czym wzrost dotyczy głównie miast. Najwięcej mieszkań jest w Sofii, Płowdiwie, Burgas i Warnie.

Budynków mieszkalnych jest 2 096 844 (wzrost o 36 000, czyli 1,8%).

Ludność w Bułgarii w wieku produkcyjnym między 18 a 64 rokiem życia to obecnie 3,9 miliona osób (60,3%), a 10 lat temu było to 4,8 miliona osób (65,4%).

Jest to pierwszy powszechny spis ludności w Bułgarii od początku historii, czyli od 1880 r, który nie objął wszystkich mieszkańców kraju. Przyczyną była pandemia COVID-19, poważny kryzys polityczny oraz atak hakerski na system elektronicznego spisu ludności, co spowodowało, że zaledwie 34% ludności dokonało samospisu przez internet (szacowano, że będzie to 50-60%) oraz brak chętnych do zostania rachmistrzami, głównie (zwłaszcza w Sofii) z uwagi na „nieatrakcyjne” zarobki.

Dlatego Narodowy Instytut Statystyczny, aby uzyskać rzeczywisty obraz, korzysta także z rejestrów administracji gminnej i powiatowej.

Następny powszechny spis ludności odbędzie się w 2031 r i ma być całkowicie elektroniczny.


Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz

FB: 10-01-04
Dokładnie tak
FB: 10-01-03
Myślicie, że jak się wprowadzę, to to coś zmieni?
FB: 10-01-02
Jak się jedzie przez środkową Bułgarię to widać całe wioski opuszczone w górach. Kilometrami się ciągną.
FB: 10-01-01
trzymam kciuki aby ta tendencja odwróciła się na wzrostową … szkoda, że Dobricz Montana Ruse czy Widin tracą ludność … pięknie tam