Dzień Niepodległości - 22 września

22 września Bułgaria świętuje jedno z najważniejszych wydarzeń w swojej najnowszej historii.
 
W tym dniu w 1908 roku państwo bułgarskie, jedno z najstarszych w Europie, ogłosiło niepodległość.

Kiedy ogłoszono niepodległość

Miało to miejsce 30 lat po wojnie rosyjsko-tureckiej (1877-78), która zakończyła się traktatem pokojowym z San Stefano podpisanym 3 marca 1878 r.
 
W ten sposób, po pięciu wiekach panowania osmańskiego, Bułgaria ponownie pojawiła się na mapie Europy.
 
22 września 1908 r. w Wielkim Tyrnowie bułgarski książę Ferdynand ogłosił manifest, a wraz z nim niepodległość Bułgarii.

Gdzie ogłoszono niepodległość

Miejsce na ogłoszenie niepodległości nie było przypadkowe. W ten sposób pragnięto pokazać ciągłość i nawiązać do kontynuacji II Carstwa Bułgarii, do czasów Asena i Piotra, Kałojana i Iwana – Asena II, kiedy miasto było stolicą kraju.

Znaczenie manifestu

Tym aktem w praktyce odrzucono ostatnie związki wasalskie z Imperium Osmańskim. Księstwo Bułgarii stało się niepodległym państwem na czele z koronowanym carem Ferdynandem.
 
Wysoka Porta (Turcja), a następnie wielkie mocarstwa oficjalnie wiosną 1909 roku uznały niepodległość Bułgarii.
 
22 września decyzją Bułgarskiego Zgromadzenia Narodowego 10 września 1998 roku został ogłoszony oficjalnym świętem w Bułgarii.

Dogodny moment

Na początki XX wieku warunki do ogłoszenia niepodległości młodego państwa bułgarskiego były bardzo sprzyjające.
 
Latem 1908 roku rewolucja młodoturecka w Imperium Osmańskim zakończyła się sukcesem reformistów.
 
Austro-Węgry - jedno z wielkich mocarstw, które narzuciły Traktat Berliński, szykowały się do aneksji dwóch prowincji imperium - Bośni i Hercegowiny. Dlatego bułgarski książę Ferdynand zwrócił się bezpośrednio do cesarza Franciszka Józefa, gdy spotkali się w Wiedniu, aby skoordynowali swoje działania.
 
Jednocześnie władze bułgarskie przejęły wschodnie linie kolejowe w południowej Bułgarii, co doprowadziło do sprzeczności interesów gospodarczych między Bułgarią, a Austro-Węgrami.
 
20 września Austro-Węgry ogłosiły aneksję Bośni i Hercegowiny, a dwa dni później w Wielkim Tyrnowie w cerkwi 40 Św. Męczenników Książę Ferdynand odczytał manifest ogłaszający niepodległość Bułgarii i modlił się o pomyślność państwa bułgarskiego.
 
Następnie premier Aleksander Malinow ponownie odczytał manifest na historycznym wzgórzu Carewec w Wielkim Tyrnowie przed wielotysięcznym tłumem.

Wielki sukces bułgarskiej dyplomacji

Proklamowanie niepodległości było wielkim sukcesem bułgarskiej dyplomacji. Wasalne księstwo Bułgarii stało się Carstwem Bułgarii, a bułgarskiego władcę zaczęto tytułować carem. Bułgaria znów była wolna!
 
Szczęśliwego Dnia Niepodległości!Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz