Widin - Baba Wida i polskie akcenty

Widin (Vidin) to najbardziej wysunięte na północny zachód bułgarskie miasto okręgowe.

Naddunajskie miasto

Położony na prawym brzegu Dunaju, naprzeciw rumuńskiego miasta Calafat. Oba miasta połączone są mostem na Dunaju.

Dunonia, Bononia, Bdin i Widin

Widin to miasto o wielowiekowej historii. W czasach starożytnych znajdowała się tu celtycka osada Dunonia. Później Rzymianie zbudowali tu fortecę o bliskobrzmiącej nazwie Bononia. Z kolei Bułgarzy nadali mu nazwę Bdin (od czasownika bdia/bdi tł. czuwać), która później została zamieniona na Widin.
 
W czasach II państwa bułgarskiego miasto było stolicą Carstwa Widińskiego (Bdinskiego), które zostały podbite przez Turków osmańskich jako ostatnie ziemie bułgarskie.Baba Wida

Władysław Warneńczyk

To tędy właśnie w 1444 roku wkroczyły do Bułgarii wojska Władysława III Jagiełły, zwanego później Władysławem Warneńczykiem.

Baba Wida

Symbolem miasta jest średniowieczny zamek Baba Wida. Jest to również jedyny średniowieczny w pełni zachowany obiekt obronny w Bułgarii.
 
Zamek został zbudowany przez Bułgarów w drugiej połowie X wieku na starych rzymskich fundamentach, a na przestrzeni wieków był stale rozbudowywany i modernizowany.
 
W latach 1690-1720 polscy i francuscy inżynierowie w służbie tureckiej zbudowali w Widin system obronny Kale. Ma on kształt półokręgu, z podwójnym murem ochronnym od strony rzeki.
 
Od strony lądu był pojedynczy mur i fosa wypełniona wodą z Dunaju. Do Kale można było dostać się przez 9 bram (kapi). Najsłynniejsza z nich to Stambol kapia.
 
Ten system obronny sprawił, że Widin stał się miastem nie do zdobycia.
 
W XVII i na początku XVIII wieku zamek został przystosowany do użycia broni palnej, o czym świadczy tunel prowadzący na taras strzelecki.
 
Dzięki imponującym kamiennym bastionom i wieżom, z licznymi blankami i pomieszczeniami o różnym przeznaczeniu, zamek zachował bogatą historię miasta.

Zamek dziś

Baba Wida, bo tak jest nazywany zamek, została uznana w 1927 roku za „zabytek o znaczeniu narodowym”.
 
Z dawnego systemu obronnego Kale zachował się fragment murów twierdzy, a o unikalnym ufortyfikowaniu, który nie ma sobie równych w kraju, przypominają jedynie bramy.
 
W dzisiejszych czasach, ze względu na naturalny wystrój, jest to jeden z nielicznych w Bułgarii zachowanych zamków w dobrym stanie,
 
Baba Wida jest ulubionym miejscem festiwali, przedstawień teatralnych, koncertów, ślubów i filmów.

Badin - średniowieczny festiwal

W każdy ostatni weekend sierpnia w zamku odbywa się średniowieczny festiwal Badin (Бъдинъ).
 
Mają wówczas miejsce inscenizacje ważnych dla Bułgarii, a zwłaszcza dla miasta wydarzeń historycznych, pokazy ognia i wiele innych atrakcji.
 
Wszystko to odbywa się na scenie teatru letniego w zamku Baba Wida, w niesamowitej scenerii, na tle zachodzącego słońca nad Dunajem i wśród murów twierdzy.
 
Każdy, kto odwiedzi to naddunajskie miasto, znajdzie tu z pewnością coś, co go zachwyci i zabierze ze sobą jako piękne wspomnienie.
 
Dziękujemy gminie Widin za udostępnione materiały oraz Vili Lilkov, który na swoim profilu udostępnia i kolekcjonuje zdjęcie z rejonu Widin,
 
 Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz