Głuche Kamienie - imponujące sanktuarium trackie

Głuche kamienie - jedno z najbardziej imponujących starożytnych sanktuariów trackich na naszych ziemiach.

Gdzie znajdują się Głuche Kamienie?

Jeden z największych kompleksów kultu skalnego we wschodnich Rodopach, położony jest na czterech masywach skalnych, oddzielonych głębokimi wąwozami, w najwyższych partiach okolicznych gór, na wysokości 500 - 560 m.n.p.m., we wsi Wyłczo Pole (Valche Pole), w pobliżu miasta Lubimiec.
 
Te imponujące skupiska wyrzeźbionych nisz w skałach rozsianych po wschodnich Rodopach wzbudzają coraz większe zainteresowanie z uwagi na skalę zjawiska i mistyką.

O niezwykłych niszach

W Głuchych Kamieniach jest 459 nisz, głównie w kształcie trapezu, a pomiędzy nimi znajdują się nisze o innych kształtach - prostokątne, kwadratowe, owalne. Niewątpliwie nisze są częścią dawnych kultów trackich, ale ich dokładne przeznaczenie wciąż nie jest jasne.
 
Istnieje przekonanie, że są to zespoły grobowe, w których Trakowie umieścili urny z prochami swoich bliskich zmarłych. Istnieją jednak dowody na to, że niemożliwe byłoby umieszczenie ceramicznych urn w niszach, które podważają tę teorię.
 
Według innych podań, zagłębienia w skałach były używane do składania darów w kulcie Wielkiej Bogini Matki. Te skalne świątynie związane są z jej kultem, a trójkąt skierowany w górę symbolizuje męskie pochodzenie Traków. Tutaj składano jej w darze nasiona, z których powstanie życie, narodzi się obfitość i płodność.

Inne budowle na terenie Głuchych Kamieni

O szacunku ludności dla tego miejsca i religijnej ciągłości, świadczy wybudowanie w tym miejscu w V-VI wieku kościoła, będącego częścią zespołu klasztornego, który prawdopodobnie został zniszczony i splądrowany przez żołnierzy III Krucjaty, a powstał na miejscu starej pogańskiej świątyni.

Głuche Kamienie to kompleks kultowy składający się z rytualnych nisz wyrzeźbionych w monolitycznym bloku skalnym, dwóch grobowców wykutych w skale oraz schodów wykutych w skale, które prowadzą do zbiornika i osady trackiej, która istniała na południe od skały.
 
Odnaleziono w niej fundamenty różnych budowli, które prawdopodobnie miały reprezentacyjny wygląd, a także pozostałości murów fortecznych, interesujące artefakty - naczynia służące do nalewania płynów, marmurowa płytka, a także monety, z których jedna pochodzi z greckiego miasta Abdera, położonego u ujścia Mesty.

O powstaniu i odkryciach

Kompleks powstał prawdopodobnie we wczesnej epoce żelaza (1200-500 p.n.e.), a z pewnością funkcjonował w starożytności i średniowieczu.
 
W czasie badań archeologicznych na jednej ze skał odkryto unikalny znak - petroglif, który według Georgi Nehrizova, jednego z archeologów badających to stanowisko, jest czymś w rodzaju emblematu sanktuarium i symbolizuje łódź przewożącą słońce.

Skąd nazwa Głuche Kamienie?

Swoją nazwę okolica zawdzięcza właściwości skał, które pochłaniają dźwięki, co sprawia, że nie ma tutaj echa.

W 1972 roku miejsce to zostało uznane za naturalny pomnik przyrody.




Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz