Przebity Kamień - urzekająca piesza wycieczka

Kukłata (tł. Lalka) lub Hałkata (tł. Obrączka)– tak miejscowi nazywają formację skalną Probiti Kamyk (tł. Przebity Kamień), uznaną za pomnik przyrody.

Imponująca skała

Jest to imponująca skała, wznosząca się w najbardziej wysuniętej na południe części wysokiego i skalistego wzgórza – Golemija Diuz, znajdującego się na terenie wsi Rawna (Ravna), ok. 13 km od Prowadii (Provadia), w rejonie Warny.

Obie ściany skały skierowane są odpowiednio na wschód i zachód, a w górnej części skały Trakowie wyrzeźbili i uformowali otwór, pierścień o powierzchni kilku metrów kwadratowych. Wejście na górę wydaje się początkowo trudne, ale to tylko takie pierwsze wrażenie. Można tu dotrzeć stosunkowo łatwą i bezpieczną trasą.

Starożytne obserwatorium

Uważa się, że Przebity Kamień jest obiektem kultowym, który niegdyś pełnił rolę prymitywnego starożytnego obserwatorium w wyznaczaniu dni równonocy w różnych porach roku.

Podczas przesilenia letniego słońce dokładnie wpasowuje się w pierścień skały o wschodzie i zachodzie słońca. W ten sposób dokładnie określano pory roku.

 
Mistyczne trackie sanktuarium znajduje się niedaleko pozostałości bardzo dużego zespołu klasztornego, konsekrowanego w 889 roku, w czasach kiedy Pliska były jeszcze stolicą Bułgarii. Jest stąd kontakt wizualny z Pliskowskim Polem. Wizualnie ze wzgórza położonego na zachód od zespołu klasztornego słońce przechodzi przez pierścień w Przebitym Kamieniu tylko w dni od równonocy wiosennej do jesiennej.

Miejscowi wierzą także, że Przebity Kamień był przystanią dla statków.

Starożytne rysunki

W rejonie Przebitego Kamienia (bg. Probit kamyk), który jest bezapelacyjnym skalnym fenomenem, odnaleziono 500 starożytnych rysunków przedstawiających tradycje charakterystyczne dla Protobułgarów.

Zdaniem uczonych ich masowe pojawienie się po przyjęciu chrześcijaństwa wynikało z potrzeby miejscowej ludności w znalezieniu sposobu, aby nadal przedstawiać dawnych bogów, z próby zachowania starych wierzeń i przysposobienia, zaadoptowania nowych idei, które przyszły wraz z chrześcijaństwem.

Obiekt kultowy

Na skalistym tarasie koło Przebitego Kamienia wyrzeźbione są zagłębienia, w których Trakowie odprawiali swoje rytuały związane z kultem Słońca. Przebity kamień to miejsce niezwykle mistyczne, który przyciąga wielu turystów, a jego wizytę można połączyć ze zwiedzaniem okolicy.

Skalna biblioteka

W pobliżu znajdują się pozostałości średniowiecznego klasztoru, który istniał od końca IX do końca XI wieku. Został odkryty na północ od Rawny w wąwozie rzeki Prowadijskiej w 1978 roku.

Ponad 30 lat budził niesamowite zainteresowanie naukowców i był prawdziwą sensacją. Dlaczego?

 
Po raz pierwszy w całym słowiańskim świecie odnaleziono w jednym miejscu ponad 280 inskrypcji, do zapisu których użyto pięciu systemów graficznych – głagolicy, cyrylicy, greki, łaciny i alfabetu runicznego.

Dziś miejsce to jest co prawda opuszczone, ale odnalezione inskrypcje można podziwiać w Muzeum Historycznym w Prowadii. Jest to największy zbiór inskrypcji na kamieniu z czasów wczesnego średniowiecza!

Newsza

Około 5 km od Przebitego Kamienia znajdują się również skalne klasztory w pobliżu wsi Newsza (Nevsha), z których również jest piękny, bezpośredni widok na okolicę. Z nazwą wsi związana jest legenda o pięknej dziewczynie o imieniu Niagusza.
 
Pewnego dnia została napadnięta przez Turków. Aby chronić swój honor, postanowiła rzucić się ze skał. Wszystko to miało miejsce w dniu jej ślubu. Welon dziewczyny owinął się jednak wokół skał i w ten sposób natura ocaliła ją i nie pozwoliła jej zginąć. Z czasem wioskę zaczęto nazywać Newsza, a miejsce w którym to się wydarzyło, nazwano Wielkim Welonem (Goljamoto Buło).

Trasa

Weź wygodne buty, plecak i ruszaj odkrywać tajemnice okolic Prowadii!

Na początek proponujemy pieszą wędrówkę od stacji kolejowej w Rawnie przez Probit Kamyk – Małki Diuz – Golemijat Diuz – Wareljuwata Dupka – Wenczanskoto Kale do wsi Wenczan (Venchan). Wycieczka jest tego warta. Z góry widać cały płaskowyż Prowadijski, skalny klasztor, Małe i Wielkie Buło aż do wioski Newsza (Nevsha).

 Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz