Klasztor Cyrnogorski - cudowna ikona i święte źródło

Cyrnogorski Klasztor to jeden z największych klasztorów w regionie Pernik.
 
Położony jest w pobliżu breznickiej wsi Giginci, u podnóża góry Tumba (1129 m), w górach Cyrnej Gory na wysokości 1000 m n.p.m. Początkowo znajdował się w innym miejscu, w rejonie Kitki.

Cudowna ikona

W Cyrnogorskim Klasztorze znajduje się kopia cudownej ikony Wsecaricy - Matki Boskiej Cesarzowej, która znajduje się w świątyni watopedzkiego klasztoru na Świętej Górze Athos.
 
Ikona ma moc pomagania cierpiącym na choroby nowotworowe, dręczonym przez siły nieczyste, a od niedawna uważa się, że także uzależnionym od narkotyków.
 
Te niezwykłe zdolności cudownej ikony często przechodzą także na jej kopie. Pięć lat temu, na początku maja, ikona w Cyrnogorskim Klasztorze została intronizowana.
 
Podczas pięcioletniego pobytu w tutejszym klasztorze, wiele potrzebujących osób otrzymało pomoc od „Wsecaricy” w różnych sprawach.

Święte źródło

Cyrnogorski Klasztor słynie jednak nie tylko z cudownej ikony, ale też ze świętego źródła, dzięki któremu wiele osób dostąpiło łaski uzdrowienia.
 
Przypadki uzdrowień nie były rzadkie. Miały miejsce od niepamiętnych czasów i mają miejsce dziś. Wielu ozdrowieńców wróciło, by podziękować, przekazując klasztorowi majątek, pieniądze i kosztowności.

Czerna Gora

Z pewnością pomyślałeś, że swoją nazwę Cyrnogorski Klasztor zawdzięcza górom Czernej Gory, w których jest położony lecz nie tym razem. To góry zawdzięczają zdaniem miejscowym historyków nazwę mnichom.
 
Góry Czernej Gory kojarzyły się dawniej z mnichami, zwanymi w języku starobułgarskim "Czernorizci" (czarne koszule), których było tutaj wielu.
 
W regionie Czernej Gory zachowały się cztery klasztory: Cyrnogorski, Czepinski, Pocyrnenski i Radiboszki, a także ruiny kilku innych klasztorów, w tym pod wzgórzem Kitka (stary Cyrnogorski).

Rozwój i znaczenie klasztoru

Cyrnogorski Klasztor zawdzięcza swoje założenie najprawdopodobniej pustelnikom, którzy osiedlili się w górach Czernej Gory (w dialekcie Cyrna Gora), pod wpływem działalności takich wybitnych zakonników jak Jan Rilski, Gabriel Lesnowski, Joachim Osogowski i Prohor Pczinski.
 
Nieliczne informacje historyczne o pochodzeniu i wczesnej historii Cyrnogorskiego Klasztoru oraz wykopaliska archeologiczne świadczą o tym, że pierwsze zabudowania klasztorne pochodzą z XI - XII wieku i zostały wzniesione na pozostałościach starożytnych.
 
Przez wieki klasztor rozwijał się i kwitło tu bogate życie, nie tylko zakonne. Przepisywano tu stare księgi kościelne i liturgiczne, a możliwe, że były tu tłumaczone i nowe księgi.
 
Klasztor posiadał wiele posiadłości. Były to dary bułgarskich carów i bojarów, miejscowej ludności, a także zakupione za pieniądze wdzięcznych czcicieli, którzy otrzymali pomoc i uzdrowienie od świętych cudotwórców Kosmy i Damiana.

Czasy tureckie i intrygi

Wraz z najazdem Turków radykalnie zmieniły się warunki istnienia klasztoru. Klasztor nie został jednak poważnie zniszczony podczas najazdu osmańskiego i stał się ośrodkiem życia publicznego Bułgarów z sąsiedniej okolicy –- Sofii, Radomira i Breznika.
 
Z czasem jednak i jego dopadł los podobny do losu innych klasztorów, a to za sprawą dorocznego targu, który organizował klasztor w pobliżu swoich murów. Ok. 1737 – 1739 r. Turcy zaczęli postrzegać go jako konkurencyjny rynek, przyćmiewający ich rodzimy jarmark.
 
Podczas jednego ze świąt klasztornych zorganizowali bójkę, w której zginął Turek.
To spowodowało masową rzeź. Święty klasztor został podpalony, a metropolita sofijski został ścięty i zginął na górze Władyszki.
 
Płomienie zniszczyły wszystko, w tym bibliotekę klasztorną z cennymi cerkiewno - słowiańskimi księgami liturgicznym i innymi dokumentami klasztornymi.

Odbudowa klasztoru

Klasztor ożył ponownie dzięki mnichom z Hilendaru, którzy przejeżdżając przez Czerną Gorę odkryli poprzez objawienie zakopane święte źródło i odbudowali przy nim klasztor (1814r).
 
Ponieważ prawo w Imperium Osmańskim nie pozwalało na budowę nowych świątyń, dlatego kościół zbudowano na fundamentach starszej świątyni, która istniała w tym miejscu, w pobliżu świętego źródła z czasów pierwszego klasztoru.
 
Klasztor znowu się rozwijał, a jego prestiż wzrósł bardzo zwłaszcza w okresie odrodzenia.

Dewastacja

Historia jednak kołem się toczy. Nastał kolejny mroczny okres w historii klasztoru. Kradzieże, dziwne rządy okolicznych „księży”, po 1944 został przekształcony w obóz koncentracyjny, później był domem wypoczynkowym dla robotników, obozem pionierskim, w końcu sam klasztor zamieniono na stajnię, a w celach mnichów hodowano kozy, owce, świnie, króliki.
 
Mimo dewastacji w 1956 roku został uznany za zabytek architektury, a w 1976 za artystyczny zabytek kultury.

Klasztor dziś

Po 1989 roku klasztor zaczął się odradzać, a w 1998 r. wznowił swoją działalność. Rozpoczęła się renowacja folwarku i zwrot majątku. Dziś klasztor jest zamieszkany przez mnichów i działa.
 
Zdecydowana pomoc pochodzi z budżetu państwa różnych resortów, z darowizn prywatnych, a także z pieniędzy z różnych projektów. Zorganizowano też kilka międzynarodowych brygad studenckich, które pomagały w pracach budowlanych, remontowych i gospodarczych.
 
Pierwszym całkowicie odrestaurowanym budynkiem był budynek ze źródełkiem. Można powiedzieć, że większość prac jest wykonana.
Obecny zespół klasztorny składa się z budynku mieszkalnego i kościoła klasztornego.
 
W klasztorze zachowała się inskrypcja z 1814 r. Interesujące są freski z końca XIX wieku z rysunkami lokalnych mecenasów, na których szczegółowo przedstawiony jest miejscowy strój z tamtych czasów.
 
Nie tak dawno Klasztor Cyrnogorski Św. Kosmy i Damiana opublikowali klip z nową pieśnią uwielbienia Matki Bożej Wsecarica (tł. Cesarzowa).
 
Widać na nim doskonale klasztor od zewnątrz i w środku. Warto zobaczyć, a także chwilę posłuchać ze względu na specyficzną melodię cerkiewną, tak odmienną od polskich pieśni kościelnych.
 
Sądzę, że będzie to ciekawe doświadczenie, a miejsce jest niezwykle przyjemne.
Zobacz i posłuchaj sam.Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz

oxehujofazmo
[url=http://slkjfdf.net/]Iyenanl[/url] Ociumnix zhu.mrdj.przyblizamybulgarie.com.ztj.kf http://slkjfdf.net/
okugaqiqitak
[url=http://slkjfdf.net/]Evasum[/url] Uidoris vwx.rgyo.przyblizamybulgarie.com.udi.mf http://slkjfdf.net/