Park Wrana w Sofii

Park Wrana został założony w pierwszej połowie XX wieku i w swoich walorach artystycznych nie ustępuje słynnym parkom krajobrazowym powstałym w Europie w XIX wieku.

Obszar, na którym powstał park, był nagą równiną, gdyż w czasach tureckich lasy zostały wykarczowane. Jedynie przepływająca nieopodal rzeka Iskar w pewnym stopniu ożywiała ten monotonny krajobraz.

 W 1899 roku na miejscu dawnego osmańskiego gospodarstwa Czardaklia, car Ferdynand zaczął budować rezydencję dla siebie i swojej rodziny i w tym celu sukcesywnie kupował okoliczne ziemie.

Wrana nie jest zwykłym parkiem i zwykłą rezydencją. Została stworzona nie tylko w celach reprezentacyjnych, ale była przede wszystkim owocem osobistego zainteresowania i pasji cara Ferdynanda, który był zapalonym botanikiem i ornitologiem. To właśnie pasji Cara do ornitologii park i rezydencja zawdzięczają swoją nazwę. Postanowił on nazwać nową posiadłość od nazwy pierwszego ptaka który usiądzie na dachu i okazało się nim całe stado wron (wrona = wrana).

Do parku sprowadzono gatunki roślin i zwierząt z całego świata, przywieziono sadzonki i nasiona kwiatów ze wszystkich kontynentów. Imponująca jest różnorodność roślin: 821 gatunków drzew, krzewów i ziół ze 118 rodzin i 435 rodzajów na powierzchni niespełna 100 ha. Niektóre z nich są niezwykle rzadkie i tak stare jak sam park. Wszystko to określa jego wysoką wartość artystyczną jako jednego z pierwszych dzieł sztuki parkowej w Bułgarii.

Park Wrana był przeznaczony dla rodziny carskiej jako letnia rezydencja poza miastem. Okoliczność ta w pewnym stopniu przesądziła o jego intymno - krajobrazowym charakterze. Powstały w nim masywy i grupy drzew, łąki kwiatowe, ogrody skalne, jeziora, aleje i ścieżki zbliżone do naturalnych.

W ciągu ponad 40 lat twórcom parku udało się stworzyć wspaniały zespół parkowy, który był częścią dworu o powierzchni 140 ha, należącego do bułgarskich carów Ferdynanda I, a po jego abdykacji w 1918, do cara Borysa III i jego rodziny, a następnie Symeona II, zanim ten wraz z rodziną został zesłany na wygnanie.

Po 1946 r. czasowo mieszkali w nim przywódcy polityczni Georgi Dimitrow, Wasił Kołarow, Wałko Czerwenkow i Todor Żiwkow.  Rezydencja służyła również do przyjmowania gości zagranicznych i była miejscem oficjalnych wydarzeń.

W 1998 r. została zwrócona Symeonpwi II znanemu również jak Symeon Koburgotski, a ten podarował ją gminie miejskiej Sofia pod warunkiem, że będzie otwarta dla wszystkich obywateli Bułgarii i gości stolicy.

Park Wrana znajduje się ok. 11 km od centrum Sofii. Czynny jest w soboty i niedziele oraz w niektóre święta, od godz. 10.00 do 16.00. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem, w grupach, co pół godziny. Można tu dojechać samochodem lub autobusem nr 505 z Mostu Orłow, które kursują w dni wolne, w godzinach otwarcia parku, co godzinę od 9.25.


Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz