Święto Wiosny w Kiustendił

Wiosna przychodzi wszędzie... ale co roku zaczyna się na wzgórzu Hisarłyka (Hisarlaka) nad Kiustendił.

Kontynucja dawnych tradycji

Kiustendiłskie Święto Wiosny jest kontynuacją tradycji, która istniała od czasów trackich i rzymskich, kiedy to wiązano je z kultem bóstw solarnych i uzdrowicieli Asklepiosa, Hygii, Apolla i Dionizosa. U jego podstaw leży kult Słońca i związanych z nim atrybutów – ognia i złota.
 
Od niepamiętnych czasów, w dniu równonocy wiosennej – 21 marca, zbiegającym się później z dawnymi obchodami wspomnienia św. Czterdziestu Męczenników ugniatano rytualne placki, zanoszono je do świętego miejsca na wzgórzu Hisarłyka i łamano dla zdrowia i pomyślności domu.

Wizytówka i święto miasta

Święto Kiustendiłska Wiosna jest wizytówką miasta. Zostało nawet opatentowane w urzędzie patentowym Republiki Bułgarii. Godłem święta jest dysk słoneczny z kwiatem jabłoni pośrodku i otaczającymi go trzema zielonymi jaskółkami.
 
Impreza organizowana jest przez Gminę Kiustendił z bogatym programem artystycznym i z udziałem najpopularniejszych zespołów i wykonawców. Jest to jednocześnie święto miasta.

Wybory Dziewczyny Kiustendiłskiej Wiosny

W 1966 roku zapoczątkowano tradycję wyłaniania Dziewczyny Kiustendiłskiej Wiosny, której towarzyszyły dwie wicemiss. Symbolizowały one łagodność, z jaką nadchodzi wiosna, młodość i nową nadzieję.
 
Były niczym trzy nimfy - rzymskie Gracje – boginie wdzięku, piękna i radości, greckie Charyty - boginie płodności ze starożytnych tabliczek wotywnych znalezionych pod Hisarłyką.
 
Wybory Dziewczyny Kiustendiłskiej Wiosny to pierwszy tego typu konkurs w kraju i jedyny, w którym kandydatki do tytułu prezentują się w autentycznych strojach ludowych zachowanych w Regionalnym Muzeum Historycznym w Kiustendił. Wybory odbywają się zawsze na kilka dni przed tradycyjnym świętem.
 
Zgodnie z tradycją Dziewczyna Kiustendiłskiej Wiosny staje się symbolem nie tylko święta, ale także ciepła i wiary w lepsze i piękne dni.

Obchody Święta

Co roku 21 marca obchody Święta Wiosny w Kiustendił rozpoczynają się uroczystą modlitwą o zdrowie mieszkańców miasta, odprawianą na centralnym placu z okazji święta miasta.
 
Tutaj, w centrum miasta, nowo wybrane Dziewczęta Kiustendiłskiej Wiosny przyjmują od swoich poprzedniczek bogactwa dane miastu przez Boga - wodę mineralną (w antycznym naczyniu), chleb i owoce (symbol płodności) - symbole hojności kiustendiłskiej ziemi.
 
Potem w towarzystwie świątecznego orszaku dziewczęta udają się na wzgórze nad miastem, gdzie przed główną bramą od strony wschodniej starożytnej twierdzy życzą wszystkim pomyślności.

Hisarłyka

Bramy starożytnego miasta na świętym wzgórzu Hisarłyka otwierają się, aby mogła przez nie wejść baśniowa wiosna i przeplatając rytuał ze świętem, przynieść dobro. Są gry, zabawy, występy, koncerty i rodzinne pikniki.
 
W ten sposób Kiustendielska Wiosna niepostrzeżenie staje się połączeniem młodości i piękna, tradycji chrześcijańskich i starożytnych tajemnic, u podstaw których leży kult Słońca i jego życiodajnej siły, budzącej przyrodę ze snu zimowego.
 
Koniecznie odwiedź Hisarłykę, ten zakątek raju, który oferuje wypoczynek, rozrywkę i turystykę, a będziesz zafascynowany pięknem przyrody i świeżością powietrza.
 
Życzymy Ci pięknej wiosny!
„Czestita prolet”
 
fot.TV Zapad (2021), Kiustendił, Kiustendiłska Prolet