Czy wiesz, że ...

Popularna małpa „@” ma bułgarskie korzenie

Pierwsze użycie @

W 2007 roku rzeźbiarz Aleksander Haitow, oglądając zdjęcia na stronach watykańskiej transkrypcji średniowiecznej bułgarskiej księgi z 1345 roku, zauważył na stronie 62 symbol @.
 
Zastępował on pierwszą literę w słowie Amen (amin) - @MIN. Amen to starobułgarskie słowo i oznacza „zapisano w niebiańskich pałacach” .

Drugie najstarsze zastosowanie

W 2009 roku hiszpański historyk Jorge Romans zauważył symbol @ w aragońskim rękopisie Taula de Ariza, datowanym na 1448 r, czyli napisanym prawie sto lat po bułgarskim użyciu znaku @.
 
Są to dwa najstarsze użycia symbolu @, jakie dotychczas odkryto. Dlatego eksperci uważają, że ojczyzną „małpy” @ jest Bułgaria.

Kiedy pojawił się ten symbol?

W 1345 roku bułgarski car Iwan Aleksander zarządził sporządzenie w języku bułgarskim, transkrypcji Światowej kroniki - dzieła rzymsko-bizantyńskiego pisarza Konstantyna Manassesa, lepiej znanej jako Kronika Manassesa.

Kroniki Manassesa

Tekst oryginalny jest pisany jak wiersz i składa się z 6733 wersetów. Obejmuje wydarzenia od stworzenia świata do początku panowania cesarza bizantyjskiego Aleksego I Komnena (1081 - 1118).
 
Po upadku Bułgarii, pod koniec XIV wieku, gdy kraj znalazł się pod panowaniem tureckim, kopie Kronik Manassesa podobnie jak wiele innych średniowiecznych ksiąg bułgarskich wywieziono za granicę i dzięki temu uratowano przed zniszczeniem.
 
Dzisiaj znanych jest 5 takich zachowanych transkryptów. Jeden z nich, najbardziej bogato ilustrowany, znajduje się w Bibliotece Apostolskiej w Watykanie.
 
O tej księdze i użytym w nim symbolu @ badaczka Clare Bates opowiada „Do niedawna nikt tak naprawdę nie wiedział, skąd pochodzi symbol @. Ale wiemy już, że najwcześniej jak dotąd odkryte jego użycie miało charakter religijny. Pojawił się w 1345 w bułgarskim tłumaczeniu Kroniki Manassesa, w której zastąpił pierwszą literę słowa Amen (@MIN)”.

Inne znaczenie @

W przeszłości „@” było używane w krajach anglojęzycznych w celu zastąpienia „at” (tł. po) w dokumentach księgowych: na przykład „7 rzeczy @ 2 $ każda = 14 $”.
 
Niektórzy badacze uważają, że @ pojawił się jako skrót od łacińskiego przyimka „ad”, ale w rzeczywistości symbol ten jest połączeniem dwóch liter „a” i „d” w celu łatwiejszego i szybszego zapisania.
 
Hiszpanie, Francuzi i Portugalczycy używali znaku „@” jako miary wagi równej 11,502 kg.
 
Na maszynach do pisania symbol „@” pojawił się pod koniec XIX wieku.
 
Zgodnie ze standardami kodowania znaków ANSI / CCITT / Unicode oficjalna nazwa znaku to commercial at, nieformalnie w języku angielskim mówi się „at”,

Kiedy @ stało się światowym symbolem w Internecie?

Stało się to za sprawą programisty Ray’a Tomlinsona pod koniec 1971 r. Pracując nad projektem ARPANET dla Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, Tomlinson musiał zbudować sieć komputerową bez centralnego komputera, w której byłaby możliwość przesyłania wiadomości między oddzielnymi komputerami.
 
Wiadomości miały być adresowane jednocześnie do indywidualnego użytkownika i do komputera, na który zostały wysłane.
 
Spośród wielu znaków, aby oddzielić dwie części pierwszego adresu e-mail: „tomlinson @ bbntenexa”, Tomlinson wybrał właśnie „@”.
 
Gdy ARPANET stał się siecią globalną i rozrósł się w Internecie, zaczęto wykorzystywać inne domeny, takie jak com, org, net i inne.

Dlaczego @?

Tomlinson wybrał „@”, ponieważ ten symbol był rzadko używany w pracy na komputerze, więc nie było obawy, że będzie zakłócał działanie innych programów i systemów operacyjnych.
 
W ten sposób symbol "@" zaczął być znany na całym świecie, choć pod różnymi nazwami.

Jak nazywa się @ w różnych krajach?

My Bułgarzy nazywamy go „klomba”. W języku starobułgarskim słowo „klomba” oznacza brzydko napisaną literę.

W Niemczech i Holandii to małpi ogon, w Chinach – mysz, we Włoszech i w Korei - ślimak, na Węgrzech - robak, w Norwegii - ogon świni, w Danii - trąba słonia, w Turcji - ucho, w Rosji - pies, w Izraelu - strudel, w Czechach i Słowacji rolka, a w Polsce – sami wiecie ????Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz