Żubry w Bułgarii

W Bułgarii, we wschodniej części Rodopów trwa akcja odtwarzania populacji żubrów. Obecnie przebywa tam już 12 zwierząt tego zagrożonego gatunku. Są one przesiedlane przez Fundację Dzikie Rodopy, która jest członkiem ogólnoeuropejskiej inicjatywy Odnowiona Europa (Rewilding Europe).

Specjaliści pragną, aby populacja żubrów w Europie osiągnęła 4000 sztuk, gdyż odgrywają one ważną rolę w równowadze ekologicznej i ochronie lasów. Żywią się krzewami i uschniętymi roślinami, bez nich lasy stają się zbyt gęste.

Żubry to zwierzęta stadne. Żyją w matriarchacie, a reprodukcja jest procesem powolnym, ponieważ samica rodzi co drugi rok. Adaptacja nie jest procesem łatwym. Trwa około dwóch lat. Wprowadzanie żubrów do środowiska odbywa się pod ścisłym nadzorem i zazwyczaj są to osobniki do drugiego roku życia. Specjaliści obserwują jaką odporność rozwinie zwierzę i czy nie zostanie odrzucone przez stado.

Powrót żubrów do Europy Wschodniej sprzyja także turystyce. Podczas specjalnie organizowanych wycieczek turyści mają możliwość obserwowania dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku.

Fundacja rozmawia z różnymi ogrodami zoologicznymi z Polski, aby pozyskać i wysłać więcej żubrów do naszego kraju. Oczekuje się, że stanie się to zimą. Co jak co, ale żubry to polska specjalność. Żubr zgodnie z prawem był własnością królów polskich, książąt litewskich i carów rosyjskich, a król Zygmunt II August w połowie XVI wieku wprowadził karę śmierci za zabijanie żubrów. No i w końcu w Białowieży jest ponad 700 sztuk, a u nas póki co 12, ale i tak chcemy pochwalić się, że te piękne zwierzęta już są w Bułgarii!


Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz