Fiński model - restrukturyzacja szkolnictwa

Podczas spotkania Ministra Edukacji i Nauki z Ambasadorem Finlandii w Bułgarii, strony ustaliły, że bułgarscy eksperci zapoznają się z fińskimi doświadczeniami we wprowadzaniu innowacji w edukacji szkolnej, a także w interakcji uczelni z biznesem.

Współpraca z Finlandią

„Współpraca z Finlandią jest dla nas strategicznie ważna z punktu widzenia rozwoju edukacji szkolnej” – powiedział Minister Edukacji i Nauki prof. Cokow. Zwrócił także uwagę, że nadchodzi restrukturyzacja programów nauczania w Bułgarii, której celem jest posiadanie po studiach większych kompetencji i umiejętności oraz uwzględnienie większej interdyscyplinarności między poszczególnymi przedmiotami studiów.
 
„Fińska koncepcja fenomenalnej edukacji będzie dla nas niezwykle przydatna, abyśmy mogli udoskonalić metody nauczania i zmienić bułgarską szkołę, tak jak wy zmieniliście fińską” – powiedział prof. Cokow.
 
Według niego dziesiątki bułgarskich nauczycieli i dyrektorów odwiedziło już fińskie szkoły przy okazji różnych projektów i ma doświadczenie, ale konieczne jest uzgodnienie szerszej współpracy w tym kierunku na szczeblu rządowym.

Wizyta specjalistów

Ambasador Finlandii zaproponowała zorganizowanie grupowej wizyty bułgarskich ekspertów w dziedzinie edukacji w Finlandii, osób zaangażowanych w nadchodzącą reformę bułgarskiej edukacji.
 
Bułgarscy eksperci zostaną najpierw poinformowani przez lokalne władze oświatowe, w jaki sposób system jest zorganizowany w Finlandii i jakie zostały wyznaczone cele, a następnie zwiedzą szkoły, gdzie poznają pracę dyrektorów i nauczycieli.
 
Według strony fińskiej istnieje globalne zainteresowanie systemem edukacji w Finlandii. Dlatego powstał specjalny zespół, który zajmuje się organizacją wizyt takich zainteresowanych grup z innych krajów. Specyfika systemu w Finlandii polega na tym, że co roku każda szkoła w kraju musi realizować jeden fenomenalny projekt z perspektywy danej szkoły.

Uczelnie przyszłości

Rozmawiano także o organizacji dyskusji w Bułgarii z udziałem przedstawicieli czołowego fińskiego uniwersytetu badawczego Aalto oraz uniwersytetów bułgarskich, będących kontynuacją ubiegłorocznego forum „Współpraca uczelni przyszłości z sektorem prywatnym”, które zorganizowały ambasady Finlandii, Norwegii, Danii i Szwecji wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Ministerstwem Innowacji i Rozwoju i przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Sofii.
 
Ambasador Finlandii zapowiedziała, że w forum mogą wziąć udział także przedstawiciele fińskiego koncernu technologicznego Nokia, gdyż firma zainteresowana jest współpracą z bułgarskimi uczelniami i stworzeniem laboratoriów naukowych w Bułgarii.Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz