Warna - pierwsza w Europie dolina wysokiej technologii

Tak jak Ameryka ma swoją Dolinę Krzemową, tak Europa ma też już swoją pierwszą „dolinę głębokiej innowacji technologicznej” i to nie gdzie indziej, jak w Warnie!

Świat przyszłości

Dolina Krzemowa w Ameryce to nie tylko pojęcie geograficzne, to symbol rozwoju nowoczesnych, wysokich technologii elektronicznych.To realizowana idea innego świata, świata przyszłości.
 
Na jej podobieństwo pojawiają się w różnych częściach świata większe i mniejsze centra wysokiej technologii. Większe nazywane są często hubami, a mniejsze parkami biznesowymi.
 
Pojawiły się też ośrodki poświęcone supernowym, nieznanym dotąd dziedzinom nauki i techniki. Coś co początkowo było tylko fantazją i istniało tylko w głowach swoich twórców, stało się czymś realnym, „z krwi i kości”.
 
Tak na przykład w górach Szwajcarii powstało Europejskie Centrum Badań Jądrowych (CERN) - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire.

Europa w BułgariiIT w Bułgarii

Sektor IT w Bułgarii rozwija się w bardzo szybkim tempie. W 2022 r. wzrósł do 4,5% PKB, o 26% w porównaniu z 2021 r.
 
Największe bułgarskie firmy produkujące oprogramowanie i FinTech (innowacje technologiczne w sektorze finansów) w ciągu ostatnich trzech lat podwoiły swoją działalność.
 
Ten gwałtowny rozwój i postęp w tej dziedzinie stał się podstawą do powstania pomysłów na stworzenie bułgarskiego centrum wysokiej technologii poświęconego sztucznej inteligencji.
 
Pojawiła się koncepcja utworzenia w Warnie „doliny głębokich innowacji technologicznych”, która teraz zaczyna przybierać coraz bardziej realne kształty.

Europa w Bułgarii: wspólna przyszłość

Na konferencji w Warnie „Europa w Bułgarii: wspólna przyszłość” na temat projektu realizowanego przez BTA (Bułgarska Agencja Telegraficzna) przy wsparciu Komisji Europejskiej, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Warnie, profesor Ewgeni Stanimirow, zapowiedział utworzenie w mieście pierwszej w Europie doliny innowacji w zakresie zaawansowanych technologii.
 
Pomysł powstał w listopadzie ubiegłego roku i uzyskał wsparcie prezydenta, premiera, ministrów innowacji i turystyki oraz samorządu.
 
Projekt był również prezentowany w Monachium na zaproszenie koordynatora przedsiębiorczości ekosystemów w Europie.
 
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego zwrócił uwagę, że: „[…] głębokie innowacje technologiczne nie dzieją się samoistnie i postawimy na długoterminowy program rozwoju w Warnie nie tylko sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim naturalnej inteligencji, ponieważ jesteśmy przekonani, że głębokie innowacje i wysoka cyfryzacja nie rozwijają się przy niskiej naturalnej inteligencji”.

Dolina głębokich innowacji technologicznych

Zaznaczył, że głębokie innowacje zostaną wprowadzone na Uniwersytecie Medycznym, Wyższej Szkole Marynarki Wojennej i Politechnice, które mają do tego sprzęt, a Uniwersytety Ekonomiczny i Warneński Wolny Uniwersytet będą koordynować, analizować i wspierać działania.
 
Zdaniem Stanimirowa wyniki będą już w tym roku i zostaną określone priorytety, ale efekt dla regionu będzie odczuwalny za trzy, cztery lata.
 
Zaznaczył, że na tym etapie rozwój projektu nie wymaga środków finansowych, ale konsolidacji i pracy, będzie jednak poszukiwany sposób finansowania w przyszłości, bo inaczej pomysł nie będzie mógł zostać zrealizowany.
 
Po zarejestrowaniu Warny jako pierwszej w Europie doliny głębokiej innowacji technologicznej, w ciągu 20 dni powstało na Starym Kontynencie łącznie osiem takich – poinformował rektor Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
„Mamy ogromną przewagę i jesteśmy uznawani przez przedsiębiorcze ekosystemy Europy za wyjątkowo innowacyjnych”.
 
Nadmienił też, że istnieje już sporo projektów, które są aktywnie wspierane przez firmy, które chcą pracować z młodymi ludźmi i im pomagać.
 
Warna stale udowadnia, że jest miastem przyszłości, miastem gdzie dobrze się mieszka i pracuje!
 
A propos, czy w Polsce powstały gdzieś już też takie centra wysokiej technologii?Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz