Wzrost liczby przyjazdów z Polski

Według danych Narodowego Instytutu Statystycznego, w czerwcu i lipcu 2023 r. w hotelach i innych miejscach noclegowych w Bułgarii zameldowało się ponad 2,4 mln bułgarskich i zagranicznych turystów, co oznacza wzrost o blisko 12% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.

Statystyki VI-VII 2023

Biorąc pod uwagę ten sam okres roku 2019 czyli przed pandemią, wyniki są wyższe prawie o 4%, co zawdzięcza Bułgaria zwłaszcza swoim rodzimym turystom.
 
Jednak w przeciwieństwie do zwiększonej liczby turystów, łączna liczba zrealizowanych noclegów przez bułgarskich i zagranicznych turystów jest o 8% niższa niż przed COVID-19, a to oznacza znaczne skrócenie średniego pobytu.
 
Zarejestrowano ponad 1,1 mln bułgarskich turystów, co oznacza wzrost o 4% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. obserwuje się wzrost wynoszący 28,6%.
 
W tym samym okresie zarejestrowano blisko 1,3 mln zagranicznych turystów, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r, ale o 12% mniej w porównaniu do poziomu sprzed pandemii.

Główne rynki

Według oficjalnych danych GUS, dane za okres czerwiec - lipiec 2023 r., w podziale na rynki przedstawiają się następująco:
 • turyści bułgarscy – ponad 1,1 mln
 • turyści rumuńscy – ponad 348 tys.
 • turyści z Polski – ponad 144 tys.
 • turyści z Niemiec – ponad 98 tys.
 • turyści z Czech – ponad 75 tys.
 • turyści z Wielkiej Brytanii – ponad 68 tys.
 • turyści z Izraela - 54 tys.
Dane pokazują, że w okresie czerwiec-lipiec 2023 r w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. odnotowano wzrost liczby turystów z następujących krajów:
 • Bułgaria ok. +4%
 • Rumunia ok. +10%
 • Polska – ok. +23%
 • Niemcy ok. +8%
 • Czechy ok. +13%
 • Wielka Brytania ok. +8%
Porównanie z tym samym okresem 2019 roku pokazuje, że napływ turystów z Rumunii i Czech znacznie przekracza już poziom sprzed COVID-19, a z Polski poziom ten został już prawie całkowicie osiągnięty.
 
Na rynku niemieckim i brytyjskim odnotowano pewne ożywienie w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, ale wyniki pozostają niższe niż w 2019 r.
 
Przyszłoroczne statystyki można już poprawiać. Oferty na rok 2024 są już w sprzedaży.Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz