Cztery Ewangelie Cara Iwana Aleksandra

Dzisiaj się chwalimy!

W Brytyjskiej Bibliotece w Londynie znajduje się bezcenny starobułgarski rękopis - Cztery Ewangelie Cara Iwana Aleksandra, a pod nim napis Bulgarian Empire czyli Imperium Bułgarskie, tym samym Brytyjczycy przyznają, że Bułgaria była Imperium!

Co więcej, w angielskiej Historii Narodów Arnolda Toynbee mówi się, że na świecie jest w sumie 21 cywilizacji, a jedną z nich jest cywilizacja bułgarska!

Bułgarzy byli w starożytności, w czasach trackich, najliczniejszym narodem, którzy dzięki swojej atrakcyjnej kulturze poszerzył granice, które rozciągały się od Krymu po Belgrad i od Karpat do Morza Białego.

W bizantyjskich księgach z końca pierwszego tysiąclecia odnajdziemy zapis: „Oni, Bułgarzy, byli niegdyś najsprawiedliwszymi ze wszystkich narodów i najbardziej na świecie szanowali cnoty i sami osiągnęli wielką sławę, a miasta i narody przyłączyły się do nich dobrowolnie”.

Wielki historyk angielski prof. Norman Daisy potwierdził i udowodnił na podstawie faktów, że: „Bułgarzy są najstarszym narodem w Europie i twórcami cywilizacji Starego Kontynentu”. Powiedział wprost: „Kiedy Bułgaria była państwem, Europa chodziła wyprostowana pod stołem” czyli powiedzielibyśmy dzisiaj, że dopiero raczkowała.

Prezydent Francji Generał de Gaulle podziękował Bułgarom za to, że "państwo bułgarskie jest kolebką kultury i cywilizacji europejskiej!".

Francois Mitterrand powtórzył to słowami: „Naród bułgarski jest jednym z twórców cywilizacji naszej planety. Bogomiłowie zapoczątkowali europejskie Odrodzenie!”

Słynny francuski historyk Alfred Rambo napisał: „Car Symeon był dla Bułgarów tym, kim dla nas był Karol Wielki, ale był bardziej wykształcony i szczęśliwszy, gdyż udało mu się stworzyć literaturę narodową!”

Magnus Ennodius znany też jako Ennodiusz z Pawii napisał: „Bułgarzy to naród, którzy miał wszystko, czego sobie zażyczył. Bułgarzy wierzyli, że świat jest dla nich otwarty, nigdy nie wątpili w swoje zwycięstwo, to naród, który tak bardzo zadziwiał świat!”

A co mówią Włosi o Bułgarach? Prezydent Włoch Carlo Champi: „Bułgarzy są jednymi z pierwszych twórców naszej cywilizacji”, a włoski profesor Sante Gracotti: „Jedną z głównych zasług Bułgarów jest to, że przez kilka stuleci trzymali Turków z dala od serca Europy. Zapłacili za to bardzo drogo, swoją krwią, swoją wiarą, swoją wolnością i upadkiem ich wspaniałej kultury z tamtych czasów!”

Światowej sławy bizantolog prof. Geza Feher natomiast: „Bułgarzy byli ludźmi, którzy w największym stopniu przyczynili się do organizacji i kształtowania cywilizacji całej Europy Wschodniej!”

Ambasador Ukrainy w Bułgarii Vyacheslav pochwalił Bułgarię słowami: „Ukraińcy, Białorusini i Rosjanie pamiętamy, że nasze pismo, kultura i wiara prawosławna wywodzą się z Bułgarii! Chcę przypomnieć wszystkim o tym, że pierwsi dwaj patriarchowie ukraińscy to etniczni Bułgarzy – Grzegorz Camblak i Cyprian!”

Japoński profesor Shigeoshi Matsuyama stwierdził: „Państwo bułgarskie należy do siedmiu cywilizacji świata!”

Rumuni o Bułgarach: „Rumuni tak długo żyli w kontakcie z Bułgarami, którzy rozszerzyli swoją władzę poza ziemie naddunajskie, że zawdzięczają swoją cywilizację wspólnemu życiu w Średniowieczu!”

Rosyjski akademik Dmitrij Lichachow pisze: „A obcy zdobywcy nie mogli pokonać tego Kraju Ducha, ponieważ w obronie narodu bułgarskiego w jednej linii stoją język, pismo i kultura bułgarska!”. „Ten Kraj Ducha rozciąga się od Morza Bałtyckiego po Ocean Spokojny i od Oceanu Arktycznego do Oceanu Indyjskiego, ponieważ język starobułgarski stał się językiem kulturowym wszystkich prawosławnych Słowian. Jest to pierwszy państwowy język literacki w Europie używany przed pojawieniem się literackiego języka niemieckiego, francuskiego, włoskiego, angielskiego i rosyjskiego!”

„…Naród bułgarski jest najstarszym z istniejących narodów kulturowych nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Przeszłość pochłonęła starożytność, starożytny Rzym, Grecję itd., ale Bułgaria pozostała żywą częścią starożytnej kultury europejskiej!

I co Ty na to? Zatkało kakao? 
Jest się czym chwalić, prawda?


Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz

FB: 10-09-1
No jest!!! Gratuluję