Orłowe Skały - trackie sanktuarium

Orłowe Skały (Orłowi skali) to grupa skał wulkanicznych, trackie sanktuarium we wschodnich Rodopach, w pobliżu Ardino (ok. 3 km) i ok. 30 km na zachód od miasta Kyrdżali (Kardzhali).

Pomnik starożytnej kultury trackiej

Ten pomnik starożytnej kultury trackiej jest jednym z emblematycznych miejsc w Bułgarii, ukazującym część życia ludzi skalnych.
 
Ze względu na duże nachylenie terenu wysokość skały nie jest taka sama w każdym miejscu. Najwyższa jest po zachodniej stronie, gdzie osiąga 30 m, od północy i południa jej wysokość to ok. 25 m, a od wschodniej strony 10-12 m.
 
Kompleks jest jednym z najważniejszych megalitycznych zabytków z rzeźbionymi niszami, które zachowały się zarówno w Bułgarii, jak i na Bałkanach.

Około 100 otworów

W skale ludzką ręką wyrzeźbiono około 100 nisz w kształcie trapezu. Większość otworów znajduje się w części zachodniej – 55. Po stronie południowej jest 35 nisz, po północnej 5, a po wschodniej 5-6, które są jednak prawie zniszczone.
 
Ich ułożenie nie wykazuje żadnych prawidłowości ani schematów. Ich twórca wykorzystał dowolne dogodne gładkie miejsce, aby wykonać pojedyncze lub grupowe otwory w miękkiej skale wulkanicznej.
 
Wszystkie mają kształt trapezu, ale wielkość każdej wnęki jest bardzo różna, a głębokość waha się od 8 do 12 cm.
 
Skalne nisze trapezoidalne są jednym z kulturowych fenomenów starożytności we wschodnich Rodopach. Są to najbardziej monumentalne, ale też najdziwniejsze i niewytłumaczalne rodopskie pomniki.

Miejsce ofiarne

Według niektórych autorów te rzeźbione otwory należą do Odrysów i powstały w pierwszym tysiącleciu nowej ery i miały charakter kultowy.
 
Przy skałach widoczne są ślady rynien i ołtarzy ofiarnych. W pobliżu znaleziono również fragmenty ceramiki z V-IV wieku p.n.e.
 
Wnętrza naczyń są opalone, co potwierdza tezę o tym religijnym miejscu i dowodzi, że do tych naczyń Trakowie wlewali palną ciecz, podpalali i umieszczali w wykutych w skałach niszach.
 
Rytuał ten wykonywano przy specjalnych okazjach, na przykład przed wojną i po zakończeniu wojny.

Skalne grobowce

Możliwe też, że te otwory skalne były grobowcami - urnami, w których Trakowie składali prochy zmarłych. Podobne znaleziono w okolicach Bezwodna, Trzy Mogiły (Tri Mogili), Mezet, Tatul, Głuche Kamienie (Gluhite Kamyni), ale w Orlich Skałach jest ich najwięcej.
 
Być może miały jednak inne rytualne przeznaczenie. Być może były formą inicjacji, egzaminu, a młody człowiek wisząc nad przepaścią między niebem a ziemią, miał pozostawić dar dla bogini Matki (i jej Syna) w niszy przodków.
 
Istnie wiele hipotez, ale prawda na temat przeznaczenia i datowania nisz pozostaje na razie ciągle niewyjaśniona.
 
Sanktuarium jest uznane za pomnik kultury i pomnik przyrody. Trasa jest krótka, a widoki przepiękne.Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz