Nebet Tepe - tu narodził się Płodiw

Trwają prace nad projektem rekonstrukcji i konserwacji Nebet Tepe i stąd postanowiliśmy opowiedzieć właśnie o tym niezwykłym miejscu w jednym z najstarszych miast na świecie – w Płowdiw.

"Na murach twierdzy Philippopolis"

Jest on częścią dużego projektu „Na murach twierdzy Philippopolis”, który obejmuje renowację Bramy Wschodniej. Planuje się rekonstrukcję kolumn oraz łuku.
 
Nieco ponad 8 milionów BGN (lewa) zostanie zainwestowanych w integrację zabytków archeologicznych z nowoczesnym środowiskiem miejskim. Ponad 6 mln BGN pochodzi z funduszy europejskich.
 
Zakończenie całego projektu ma nastąpić za dwa lata. Oczekuje się, że w pierwszym roku tę atrakcję turystyczną odwiedzi co najmniej 50 000 osób.

Co to jest Nebet Tepe?

Nebet Tepe to jedno z sześciu zachowanych do dziś wzgórz, wokół których zbudowano miasto Płowdiw. To miejsce narodzin starożytnego Płowdiwu.
 
Nebet Tepe wraz z Dżambaz Tepe i Taksim Tepe tworzą Trzy Wzgórza, dziś lepiej znane jako Starożytny Płowdiw, na których znajdowało się starożytne miasto.

Przypuszcza się, że w Płowdiwie istniało kilka prehistorycznych osad, z których najstarsza i najbardziej znacząca to ta położona na Nebet Tepe.
 
Początkowo osada powstała w naturalnie ufortyfikowanym i chronionym miejscu na północnym wzgórzu i stopniowo rozrosła się na sąsiednie wzgórza.
 
Tutaj na wzgórzu Nebet Tepe, na płaskowyżu, ok. 8000 lat temu położono pierwszy kamień pod budowę prehistorycznej osady. Zamieszkiwało tu iliryjsko-trackie plemię Bessi.
 
Kolejne epoki i cywilizacje nakładały się na siebie, warstwa na warstwie co świetnie pokazują wykopaliska archeologiczne.

Badania archeologiczne

Jedna z najwcześniej zachowanych twierdz w południowej Bułgarii przyciąga archeologów ze względu na odkryte warstwy historyczne z różnych czasów: od epoki kamienia i miedzi, przez późny antyk i średniowiecze, aż po okres osmański.
 
Dziesiątki lat po pierwszym odkryciu, kompleks archeologiczny wciąż nie ujawnił jeszcze wszystkich swoich tajemnic i nadal jest obiektem badań.

Znaczenie Nebet Tepe

Wszystko to sprawia, że Nebet Tepe jest ogłoszone pomnikiem kultury o znaczeniu narodowym i niewątpliwie jednym z najważniejszych zabytków kulturalnych i historycznych nie tylko w Bułgarii, ale także na Bałkanach.

Skąd pochodzi nazwa?

Nazwa Nebet Tepe pochodzi od tureckich słów „nevbet” - strażnik i „tepe” - wzgórze. Uważa się, że w starożytności na wzgórzu znajdował się garnizon strzegący starożytnego miasta.
 
Inna nazwa wzgórza to „Wzgórze Muzeum”, związana z imieniem najzdolniejszego ucznia Orfeusza – Traka o imieniu Muzeum.
 
W późniejszych czasach używano także nazwy Ewmolpia, którą starożytni autorzy nazywali Płowdiw, a przez krótki czas także imię nowonarodzonego następcy bułgarskiego tronu, księcia Symeona Saxe-Coburg-Gotha.

Odkrycia na Nebet Tepe

Na Nebet Tepe odnaleziono pozostałości murów i wież twierdzy, a także innych budowli oraz starą nekropolię. Najstarsza część twierdzy wykonana jest bez spoiwa, z dużych bloków sjenitowych w tzw. konstrukcji cyklopowej.
 
Jednym z ciekawszych odkryć jest tajny tunel w masywie skalnym w północnej ścianie z czasów Justyniana Wielkiego (VI w.), którym prawdopodobnie przeszedł sam apostoł Paweł. W tunelu zachowane są schody prowadzące na prawy brzeg płynącej niegdyś tędy rzeki Marica, a także zbiorniki na wodę używane podczas oblężeń twierdzy.
 
U podnóża wzgórza znajdują się kościoły św. Konstantyna i Heleny oraz św. Niedzieli.

Dzisiaj

Niegdyś sakralne dla Płowdiw miejsce, jest obecnie ulubionym miejscem dla mieszkańców Płowdiwu i gości miasta ze względu na bogatą historię i ducha cywilizacji, które są wyczuwalne na każdym kamieniu.
 
To jedno z najatrakcyjniejszych miejsc, gdzie można zobaczyć Płowdiw z lotu ptaka. Aby widok ten był dostępny i bezpieczny dla turystów, zaplanowano ścieżki spacerowe i panoramiczne tarasy.

Ale już dzisiaj warto odwiedzić to miejsce!
Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz