Płowdiw - najstarsze stale zamieszkane miasto w Europie

Czy wiesz, że bułgarskie miasto Płowdiw jest najstarszym stale zamieszkanym miastem w Europie i szóstym najstarszym tego typu miastem na świecie?

Położenie miasta

Płowdiw powstał w zachodniej części Niziny Trackiej, nad brzegiem rzeki Maricy, na siedmiu wzgórzach – tak jak Rzym. Jego historia sięga 4000 lat p.n.e.

Na trzech najwyższych wzgórzach wzdłuż rzeki Maricy Trakowie jako pierwsi utworzyli ufortyfikowaną osadę Evmolpia.

Nieco historii

W 342 p.n.e miasto zostało zdobyte przez Filipa II Macedońskiego, ojca Aleksandra Wielkiego, znanego również jako Aleksander III Macedoński, który nazwał miasto Philippopolis czyli Miasto Filipa.

Miejscowi Trakowie przyjęli tę nazwę, ale przetłumaczyli ją jako Pulpudeva.

Po podboju miasta za panowania cesarza rzymskiego Klaudiusza, nosiło ono nazwę Trimontium czyli Miasto Trzech Wzgórz i stało się stolicą rzymskiej prowincji Tracji.

W pierwszej połowie VII wieku Słowianie przerobili trackie imię Pulpudeva na Puldin, a później na Płowdiw.

W średniowieczu miasto znalazło się na szlaku wypraw krzyżowych, które wywarły ogromny wpływ na jego losy.

W okresie panowania tureckiego miasto było znane jako Filibe (od Philippopolis). Po wyzwoleniu przez kilka lat pozostawało pod panowaniem tureckim jako stolica autonomicznej prowincji Rumelia Wschodnia, aż do unii Księstwa Bułgarii z Rumelią Wschodnią.

Z przymrużeniem oka

Z długiej historii Płowdiwu, dowcipnisie wyciągają daleko idące wnioski:

➜ W starożytności Trakowie rządzili ziemiami dzisiejszej Bułgarii, ale nie zdołali ich zachować i zniknęli jako naród, ulegli hellenizacji.

➜ Potem miasto podbił Rzym, a w 395 roku Cesarstwo Rzymskie rozpadło się na dwie części. Wschodnia część imperium znana jako Bizancjum również nie utrzymała tu władzy i w 681 roku uznała istnienie państwa Bułgarii, a później Bizancjum upadło.

➜ Imperium Osmańskie rządziło ziemiami bułgarskimi przez prawie 500 lat. Ale po tym, jak sułtan uznał oderwanie się kościoła bułgarskiego od greckiego, a zwłaszcza po wyzwoleniu Bułgarii, imperium upadło i przed I wojną światową było już tylko cieniem wielkiej przeszłości.

➜ Po wyzwoleniu Bułgaria pozostawała pod wpływem Imperium Rosyjskiego, które również później upada.

➜ Pod koniec XIX wieku nastał czas Niemców, którzy osadzili na bułgarskim tronie niemieckiego księcia Ferdynanda i tak Bułgaria weszła w sojusz z III Rzeszą, a wszyscy wiemy co stało się dalej z Rzeszą.

➜ Po II wojnie światowej Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, które bardzo dobrze prześledziły historię Bułgarii, zdecydowały się ją opuścić i zostawiły nasz kraj pod panowaniem Związku Radzieckiego, a w 1991 roku Związek radziecki przestał istnieć.

Dlatego nie jest dla nikogo z Bułgarów tajemnicą, dlaczego Unia Europejska nie chce przyjąć Bułgarii do Schengen wink

Ale już tak na poważnie:

Bułgaria jest najstarszym, wciąż istniejącym krajem w Europie. Mija już 1340 lat od kiedy Bizancjum uznała istnienie państwa bułgarskiego! 
Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz