Sofia - Orli Most

Jeżeli udasz się na Lwi Most i Orli Most, z pewnością zauważysz pewne podobieństwa stylistyczne między dwoma mostami.
Oba mosty są dziełem tego samego utalentowanego architekta, a orły i lwy, które zdobią jeden i drugi most są wykonane przez tę samą wiedeńską firmę. Historia zaś Orlego Mostu jest nie mniej interesująca niż historia Lwiego Mostu.

Historia mostu

Dzisiejsze arcydzieło architektury, które możemy podziwiać, nie jest pierwszym mostem na tym miejscu. Most z pięknymi orłami, jaki znamy dzisiaj, został zbudowany w 1891 roku, 2 lata po wybudowaniu Lwiego Mostu, pod kierunkiem czeskiego inżyniera Wacława Proska, który przybył do Sofii w latach 80-tych XIX wieku, na zaproszenie swoich krewnych, browarników Jiriego i Bogdana Prosków.

Most kosztował wówczas gminę 80 000 BGN, co odpowiada mniej więcej tej samej kwocie dzisiaj, z czego większość pochodziła z darowizn, a około jedna trzecia z budżetu miasta. Jego ozdobę stanowią piękne orły oraz bogato zdobione żeliwne balustrady i lampy, opracowane, wyprodukowane i dostarczone przez firmę Rudolf Filip Waagner z Wiednia, która dostarczała części m.in. dla Żelaznego Kościoła w Konstantynopolu, lwy na Lwi Most w Sofii i inne.

Dlaczego orły?

Nie wiadomo, kto jako pierwszy wpadł na pomysł umieszczenia figur orłów na wschodniej bramie dawnej Sofii. Wiadomo dlaczego są cztery. Orły jako wolne ptaki symbolizują cztery kierunki świata i wolność. Przypominają także bułgarskich średniowiecznych władców I i II Carstwa. Orzeł był w herbie chana Asparucha - założyciela Bułgarii (681r), a dla Prabułgarów był symbolem boga słońca, siły i mocy płynącej z wiedzy duchowej.

Symbol wolności

Orli Most, obecnie znajdujący się w sercu stolicy, pod koniec XIX wieku pełnił funkcję bramy do dawnego miasta, którego granice kończyły się mniej więcej na obecnym centrum, a zgodnie ze starą tradycją u bram miasta odbywało się wiele ważnych wydarzeń.

To tutaj - na starym, prostym drewnianym moście nad rzeką Perłowską, bez ozdób i bez orłów, nie mającym większego znaczenia w czasie niewoli, gdyż główna droga do Konstantynopola biegła przez wieś Slatina, która dziś jest tylko jedną z dzielnic Sofii, po raz pierwszy zostali powitani chlebem, solą i bogatą ucztą przez bliskich i całą Sofię, wracający z zesłania zaraz po wyzwoleniu w 1878 roku, bojownicy o wyzwolenie Bułgarii, zesłani przez władze tureckie do twierdzy Diyarbakir w Azji Mniejszej (można to porównać do zesłania na Sybir).

Orli Most został zbudowany, aby upamiętnić to wydarzenie, jako symbol wolności i stał się symboliczną bramą do miasta.

Znaczenie mostu dziś

W latach następnych, tradycja była kontynuowana. Tutaj przy moście witano ważne w danym historycznym momencie osobistości, głowy państwa, a orły z brązu stały się niemymi świadkami tych wydarzeń.

Po 1989 roku Orli Most stał się także ulubionym miejscem wieców i protestów.

Dopiero kilka lat temu na Orlim Moście umieszczono kamienny znak symbolizujący powitanie bułgarskich zesłańców z Diyarbakir w marcu 1878 r.

Dzisiaj Orli Most to ruchliwe miejsce w sercu Sofii, epicentrum wydarzeń politycznych w Bułgarii, ale również ulubione miejsce kontaktów towarzyskich tysięcy mieszkańców Sofii.

W bezpośrednim sąsiedztwie mostu znajduje się jezioro Ariana, park Borisowa Gradina oraz malownicza ulica Cara Iwana Asena II, która pozwoli zanurzyć się w autentycznej atmosferze naszej stolicy.


Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz