Siedem Jezior Rilskich - czakra Ziemi i paneurytmia

Jest w Bułgarii kilka miejsc, które słyną szczególnie z wyjątkowej energii.

Najświętsze miejsce na planecie

Wielu światowych duchowych nauczycieli wskazuje jako jedne ze światowych centrów energetycznych, jako czakra Ziemi, obok Machu Picchu w Peru, Tybetu i egipskich piramid Siedem Jezior Rilskich w Bułgarii.
 
Nazywają je portalem do światów duchowych, najświętszym miejscem na planecie, najważniejszym centrum energetycznym na świecie.

Czy to możliwe?

Teoria ta jest również wspierana przez światowej sławy japońskiego naukowca, dr Masaru Emoto, który w 2007 roku udowodnił, że woda ma pamięć i reaguje na słowa, myśli i emocje, uznał Siedem Jezior Rilskich za miejsce o wielkiej wibracji energetycznej i odmówił modlitwę nad Jeziorem Bybreka, wchodzącym w ich skład.
 
Miejscowe legendy również przypisują Rile magiczną moc i mówią o istnieniu źródła z leczniczą wodą w jej trzewiach, po napiciu się której, bezdzietni mieli dzieci, panny oblubieńca, a chorzy zostali uzdrowieni.

Siedem Jezior Rilskich

Siedem Jezior Rilskich to grupa jezior pochodzenia polodowcowego, znajdujących się na wysokości 2095 - 2535 m. n.p.m, które uważa się, że symbolizują 7 światów lub 7 czakr ludzkiego ciała. To ogromne lupy, które przekazują ważne informacje z kosmosu na Ziemię oraz z Ziemi w kosmos.

Mistyczny taniec do muzyki z kosmosu

Nieprzypadkowo mistrz Peter Dynow wybrał to miejsce na swoją paneurytmię – mistyczny taniec, przypominający balet, do muzyki, która jak sam mówi przyszła do niego z kosmosu i dzięki której człowiek może się dostroić do boskiej harmonii.
 
„W naszych niespokojnych, zmechanizowanych krajach zachodnich, w naszych sztucznych i smutnych miastach muzyka i paneurytmia są najlepszym sposobem na wzmocnienie ducha i zjednoczenie dusz” – prof. Alfred Lemonier (Uniwersytet w Tuluzie)
 
Dynow po raz pierwszy przybył nad Siedem Jezior Rilskich w 1929 roku, a 5 lat później zaczął zajmować się paneurytmią.

Słoneczny Nowy Rok

Jest to cykl ćwiczeń tanecznych praktykowanych przez wyznawców Białego Bractwa nad brzegiem jeziora. Ma to miejsce podczas Słonecznego Nowego Roku - 19, 20, 21 sierpnia nad jednym z Siedmiu Jezior Rylskich, nad Jeziorem Bybreka (tł. Nerka).
 
To ze względu na swój pozytywny ładunek i wibracje co roku 19 sierpnia Riła staje się jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Bułgarii. Tutaj wyznawcy Petera Dynowa różnych narodowości świętują Słoneczny Nowy Rok.
 
Data 19 sierpnia oczywiście nie jest przypadkowa – jest to Dzień Przemienienia Pańskiego (w dawnym stylu). Tego dnia Jezus wspiął się na górę Tabor w obecności 3 swoich uczniów i ukazał swoją świętość.
 
Obchody Słonecznego Nowego Roku wiążą się właśnie z wielką odnową człowieka na drodze oświecenia.
 
Wczesnym rankiem wyznawcy odmawiają modlitwy, piją herbatę lub ciepłą wodę, jedzą ugotowaną pszenicę i udają się nad jedno z jezior Rilskich – nad Bybrekę (tł. Nerkę). To tutaj ma miejsce kulminacja tej Letniej Szkoły Duchowej – święty taniec Paneurytmia.

Jak wygląda taniec?

Paneurytmia to system tanecznych ruchów, kroków i ćwiczeń wykonywanych przy akompaniamencie muzyki melodycznej (najczęściej skrzypiec). Tańczy się wcześnie rano o wschodzie słońca, koniecznie pośród natury.
 
Uczestnicy ubrani są na biało - stąd ruch ten nazywany jest Białym Bractwem, tańczą w kole, krążąc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 
Paneurytmię tańczy się każdego roku od 22 marca do 22 września (od równonocy wiosennej do równonocy jesiennej).

Filozofia  paneurytmii

Paneurytmia to praktyka duchowa i fizyczna, wywodząca się od mistrza Petera Dynowa, zwanego też Beinsa Duno, założyciela Białego Bractwa w Bułgarii, samoidentyfikująca się jak o „chrześcijaństwo ezoteryczne” i okultyzm, powstała w 1915 r.
 
Poświęca uwagę miejscu i roli człowieka we wszechświecie, przyrodzie i społeczeństwie, a także duchowemu rozumieniu różnych aspektów życia ziemskiego - kultury, etyki, psychologii, medycyny, rodziny, edukacji i innych.
 
Opiera się na filozofii, która zawiera uniwersalne cechy tkwiące w Chrystusie – miłość, mądrość, sprawiedliwość, cnotę i prawdę, które pomagają człowiekowi osiągnąć zjednoczenie z subtelnymi energiami i Bogiem.
 
Oprócz idei zaczerpniętych z chrześcijaństwa, obejmuje kult słońca i kosmosu, interesuje się różnymi rodzajami energii, a jej głównym celem jest spokój (duchowy i fizyczny), wewnętrzna równowaga i doskonalenie – idee nawiązujące do nauk Wschodu i buddyzmu .

Harmonia z kosmosem

Paneurytmia jest pojmowana jako „wyższy kosmiczny rytm”. Ruchy w tym tańcu zapożyczone są z natury i pozostają w harmonii z kosmicznym rytmem, za ich pośrednictwem człowiek jest ładowany energią z kosmosu i wnosi siłę życiową do wszystkich organów i układów swojego ciała.
 
Dlatego konieczne jest, aby elementy zawarte w tańcu były wykonywane świadomie i w pełnej koncentracji.

Taniec Życia

Oprócz znaczenia duchowego, Paneurytmia , zwana także Tańcem Życia, ma korzystny wpływ na aspekty fizyczne i emocjonalno-psychologiczne.
 
Lekkie i płynne ruchy zwiększają ruchomość stawów, elastyczność i siłę ciała, wzmacniają mięśnie. Głębokie oddychanie poprawia stan układu oddechowego i krążenia krwi., normalizuje tętno i ciśnienie krwi.
 
Właściwa koordynacja ruchów prowadzi do lepszej koncentracji, a rytm muzyczny i piosenki uspokajają umysł i emocje.
 
Paneurytmia uwalnia człowieka od wszelkich zmartwień i niepokojów, ustanawiając w ten sposób równowagę między umysłem, duszą i Duchem.

Ośrodki Białego Bractwa

Obecnie ośrodki duchowe z wyznawcami Mistrza Dynowa istnieją w całej Europie i Azji, w Ameryce Południowej i Kanadzie oraz w dalekiej Rosji. Największym z nich jest francuskie Centrum Beinsa Duno w Bonfen, założone w 1953 roku przez Michaiła Iwanowa.
 
Peter Dynow jest też jednym z najczęściej tłumaczonych autorów na świecie, a jego przemówienia znane są nawet w Kongu i Tasmanii.
 Autor: Przyblizamybulgarie
Napisz komentarz