Tradycje

Ще Ви разказваме за интересни традиции по земите, в които живеят българи. Някои от тези традиции са се запазили само като спомен и можем да ги видим показани само в музеите или в представленията показвани от любителски групи. А други традиции са живи и днес и можете да ги видите в съвременното ежедневие на българите.